RIS Documenten

Total records: 6307
Page 1 of 127

 1.   

  HERVATTING van de gewone vergadering van maandag 25 november 2019, om 14.00 uur, op DONDERDAG 19december 2019 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 2. Deliberashon ku Promé Minister enkuanto kontinuashon di Refineria di Kòrsou komo riesgo den 2020.


 1.   

  AFLASTING van de oproepen gewone vergadering op DONDERDAG 19 december 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunt: 2. Proposishon pa stipulashon di e Komishon di Investigashon: “Enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO)”. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  HERVATTING van de geschorste Centrale commissievergadering van woensdag 16 oktober 2019, om 9.00 uur, WOENSDAG 18 december 2019 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: Interkambio ku Kontrolaria General enkuanto nan rapòrt “Ministeriebreed onderzoek naar afwijkingen van openbare aanbestedingen conform geldend beleid en regels”.


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op DINSDAG 17 december 2019, om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon ku Minister di Finansa enkuanto situashon di Girobank i konsekuensia di esaki pa klientenan i empleadonan di Girobank.


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op DONDERDAG 19 december 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Proposishon pa stipulashon di e Komishon di Investigashon: “Enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO)”.


 1.   

  Op 11 december 2019, ontvangen van de Minister van Financiën een Aanschrijving inzake vrijstelling van omzetbelasting voor verhuur van de niet-commerciële inrichting voor het verzorgen en verplegen van in een niet-commerciële inrichting opgenomen personen.


 1.   

  Op 11 december 2019, ontvangen van de Minister van Financiën een Aanschrijving inzake vrijstelling van omzetbelasting voor verhuur van de niet-commerciële inrichting voor het verzorgen en verplegen van in een niet-commerciële inrichting opgenomen personen.


 1.   

  Brief met een urgente karakter d.d. 11 december 2019 van de Statenleden C.F. Cooper, M.C. Moses, J.L. Córdoba en M.N.J. Rojer aan de Vicevoorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Petishon pa reunion públiko di Parlamento ku karakter di urgensia ku e punto di agènda, Situashon di Giro-Bank i konsekuensia di esaki pa klientenan i empleadonan di Giro-Bank.


 1.   

  Brief d.d. 9 december 2019 van het Statenlid G.S. Pisas aan de Vicevoorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Kontinuashon di reunion públiko riba futuro di Refineria.


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op MAANDAG 9 december 2019 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: Deliberashon riba “Rapport Tijdelijke Commissie Voorbereiding Onderzoek Hospital Nobo Otrobanda (HNO)” i preparashon pa instalashon di komishon definitivo di enkuesta parlamentario.


 1.   

  HERNIEUWEDE Oproep voor de Centrale commissievergadering van MAANDAG 9 december 2019 om 14.00 uur. (I.v.m. tijdswijziging) Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: Deliberashon riba “Rapport Tijdelijke Commissie Voorbereiding Onderzoek Hospital Nobo Otrobanda (HNO)” i preparashon pa instalashon di komishon definitivo di enkuesta parlamentario. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op MAANDAG 9 december 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Tratamentu di karta di Minister di Finansa fechá 22 di novèmber 2019 enkuanto “Aanschrijving bekendmaking onderdelen van het wetsvoorstel Landsverordening belastingherziening 2019”.


 1.   

  Lijst van Ingekomen Stukken no. 10 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van MAANDAG, 9 december 2019.


 1.   

  Brief d.d. 6 december 2019, refno. 0493-a/RVM, van de Adjunct Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Economische Ontwikkeling van 6 tot en met 11 december 2019 naar Genève zal afreizen i.v.m. haar deelname aan vergaderingen i.h.k. van de World Trate Organization.


 1.   

  Tweede Nota van Wijziging d.d. 6 december 2019 inzake landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 7


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op MAANDAG 2 december 2019, om 09:00 uur, met voortzettingen op DINSDAG 3 december 2019 om 09:00 uur, WOENSDAG 4 december 2019 om 15.00 uur, DONDERDAG 5 december 2019 om 09:00 uur en VRIJDAG 6 december 2019 om 09:00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)".


 1.   

  Derde Nota van Wijziging d.d. 6 december 2019 inzake landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 8


 1.   

  Brief d.d. 5 december 2019, refno. 0492-a/RVM, van de Adjnunct Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van 5 tot en met 14 december 2019 uitlandig zal zijn i.v.m. haar deelname aan de conferentie “The UN Climatie Change Conference COP 25” in Madrid en besprekingen in Nederland.


 1.   

  Brief d.d. 5 december 2019, kenmerk RV-19/0039/JW, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van brief d.d. 18 november 2019, kenmerk MINBUZA-2019.737952, betreffende; Maatregelen ATCM XLII 2019 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antartica; Praag, 11 juli 2019.


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op MAANDAG 2 december 2019, om 09:00 uur, met voortzettingen op DINSDAG 3 december 2019 om 09:00 uur, WOENSDAG 4 december 2019 om 15.00 uur, DONDERDAG 5 december 2019 om 09:00 uur en VRIJDAG 6 december 2019 om 09:00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)".


 1.   

  Nota d.d. 4 december 2019, naar aanleiding van het Verslag m.b.t. Initiatiefontwerplandsverordening houdendewijziging van de Vergunningslandsverordening. (Zittingsjaar 2017-2018-119) no. 7


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op MAANDAG 2 december 2019, om 09:00 uur, met voortzettingen op DINSDAG 3 december 2019 om 09:00 uur, WOENSDAG 4 december 2019 om 15.00 uur, DONDERDAG 5 december 2019 om 09:00 uur en VRIJDAG 6 december 2019 om 09:00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)".


 1.   

  Brief d.d. 4 december 2019, RvA no. RA/31-19-LV, van de Raad van Advies Curaçao (RvA) inzake Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 27ste juni 1996 tot vaststelling van beginselen van het gevangeniswezen (Landsverordening beginselen gevangeniswezen) (2018-2019-150)


 1.   

  Brief d.d. 2 december 2019,zaaknr. 2019/039730 C, van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Aanbieding bijlagen behorende bij de reactie d.d. 30 november 2019, no. 2019/039730-B van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur op het rapport “Hospital Nobo Otrabanda”, Bouw en transitie, Oorzaken en Vertragingen van ARC. (Deel 1)


 1.   

  Brief d.d. 2 december 2019,zaaknr. 2019/039730 C, van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Aanbieding bijlagen behorende bij de reactie d.d. 30 november 2019, no. 2019/039730-B van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur op het rapport “Hospital Nobo Otrabanda”, Bouw en transitie, Oorzaken en Vertragingen van ARC. (Deel 2)


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op MAANDAG 2 december 2019, om 09:00 uur, met voortzettingen op DINSDAG 3 december 2019 om 09:00 uur, WOENSDAG 4 december 2019 om 15.00 uur, DONDERDAG 5 december 2019 om 09:00 uur en VRIJDAG 6 december 2019 om 09:00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)".


 1.   

  Motie I - aangenomen met 11 stemmen voor en 6 stemmen tegen in de gewone vergadering van 2 december 2019, van de Statenleden Y.L.E. Plet, E.M.A. Rozendal, W.E.D. Hato, A.M.V. Pauletta, J. El Ayoubi, E.G. Cleopa, G.G. Seferina, S.C.A. Walroud, R.F. Calmes en Y.C.J. Schoop inzake agendapunt: 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)". Ta disidi: 1. Pa urgi Gobièrnu pa introdusí un "klachtenbureau" kaminda importadónan por entregá keho riba funshonamentu i ku e meta pa drecha servisio di operashon den nos haf. 2. Pa Gobièrnu informá Parlamento kada 3 luna kua ta e pasonan ku lo hasi pa mehorashon, optimalisashon i desaroyonan den nos haf.


 1.   

  Motie II - aangenomen met algemene stemmen in de gewone vergadering van 2 december 2019, van de Statenleden G.J.A. Doran, S.C.A. Walroud, C.F. Cooper, A.M.V. Pauletta, Y.L.E. Plet, E.G. Cleopa, M.C. Moses, J.V.A. Constancia, R.F. Calmes, W.E.D. Hato, J.L. Córdoba en J. El Ayoubi inzake agendapunt: 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)". Ta disidi: Pa gobièrnu hiba komo maneho ku na tur trabou di mantenshon grandi di kareteranan prinsipal i tambe konstrukshon di karetera prinsipal nobo, añadí karetera di baiskel (feitspad) den e disiño i e steèk.


 1.   

  Motie III - aangenomen met algemene stemmen in de gewone vergadering van 2 december 2019, van de Statenleden M.C. Moses, J.L. Córdoba, C.F. Cooper, J.V.A. Constancia en M.N.J. Rojer inzake agendapunt: 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)". Ta disidi: Pa urgí gobièrnu pa bini ku un plan dentro di tres luna pa garantisá ku e skolnan di DOS ku ta di gobièrnu, pa haña nan material nesesario na tempu di un forma strukturá.


 1.   

  Motie V - aangenomen met algemene stemmen in de gewone vergadering van 2 december 2019, van de Statenleden M.C. Moses, J.L. Córdoba, G.S. Pisas, G.J.A. Doran en M.N.J. Rojer inzake agendapunt: 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)". Ta disidi: Pa urgí gobièrnu prinsipalmente minister di VVRP i minister di MEO organisá un konferensha/simposio riba e tema di zonifikashon.


 1.   

  Motie VI - aangenomen met 13 stemmen voor en 3 stemmen tegen in de gewone vergadering van 2 december 2019, van de Statenleden R.F. Calmes, E.M.A. Rozendal, W.E.D. Hato, G.G. Seferina, A.M.V. Pauletta en S.C.A. Walroud inzake agendapunt: 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)". Ta disidi: * Pa urgi gobièrnu pa kumpli ku loke ta menshoná den e "Akuerdo di Gobernashon", esta "Trabou pa yu di Kòrsou"; * Pa bini ku un plan kon ta bai monitoriá e akshon "Trabou pa yu di Kòrsou" menshoná den e "Akuerdo di Gobernashon". * Pa krea un "database" di nos profeshonalnan den diáspora, ku e meta pa haña un bista aktualisá di profeshonalnan den eksterior.


 1.   

  Motie VII - aangenomen met algemene stemmen in de gewone vergadering van 2 december 2019, van de Statenleden S.C.A. Walroud, A.M.V. Pauletta, R.F. Calmes en G.G. Seferina inzake agendapunt: 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)". Ta disidi: - Pa den e periodo di transishon meskos ku parlamento a deklará e sektor di transporte públiko manera reglá te awor den e "Eilandsverordening Personenvervoer" den un estado di krísis; - Pa gobièrnu antisipando riba un lei nobo di transporte públiko tuma tur akshon ku ta nesesario i legal pa saka e sektor for di krísis. - Pa apliká ontheffing pa kombatí eksesonan: posibel registronan den transporte públiko. - Pa studia e posibilidat pa introdusí: konvoinan eléktriko.


 1.   

  Motie IV - afgewezen met 6 stemmen voor en 11 stemmen tegen in de gewone vergadering van 2 december 2019, van de Statenleden M.C. Moses, J.L. Córdoba, C.F. Cooper, J.V.A. Constancia, M.N.J. Rojer en G.S. Pisas inzake agendapunt: 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151)". Ta disidi: pa: Urgí minister di V.V.R.P. pa pone e fondonan disponibel pa traha un rotònde ku entrada dòbel i sirkulashon dòbel manera proponé algun luna pasá dor di studiantenan di UoC ku a kore stazje na O.W.


 1.   

  Nota wijziging d.d. 2 december 2019 en diens toelichting inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 6


 1.   

  Brief met een urgente karakter d.d. 2 december 2019 van de Statenleden R.F. Calmes en E.M.A. Rozendal aan de Ondervoorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Deliberashon tokante desaroyonan enkuanto RdK i Isla. Met het verzoek om een Senioren Convent bij een te roepen.


 1.   

  Lijst van Ingekomen Stukken no. 9 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van MAANDAG, 2 december 2019.


 1.   

  Brief d.d. 29 november 2019, zaaknr. 2019/006691, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld bij brief van 15 februari 2019 van het Statenlid C.F. Cooper, met als onderwerp: Benta di UTS no a bai konforme nos leinen, konsekuentemente e benta aki ta nulo.


 1.   

  Brief d.d. 29 november 2019, zaaknr. 2019/006691, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld bij brief van Brief d.d. 22 augustus 2019, zaaknr. 2019/006691, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld bij brief van 15 februari 2019 van het Statenlid M.N.J. Rojer, met als onderwerp: Pregunta insendio na ofisina di Inmpuesto na Regetessenlaan.


 1.   

  Brief d.d. 29 november 2019, zaaknr. 2019/006691, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld bij brief van 15 februari 2019 van het Statenlid C.S. Obispo, met als onderwerp: Ehekushon di Presupuesto 2019 Pais Kòrsou - reglanan i leinan di kontabilidat pa gastunan presupuestá.


 1.   

  Brief d.d. 28 november 2019 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Financiën met als onderwerp: Status di un komishon nobo i su trabounan pa ku implementashon di rekomendashonnan di e rapòrt di desèmber 2015 Evaluashon Corporate Governance.


 1.   

  Brief d.d. 28 november 2019, refnr. 2019/044368, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Vicevoorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van brief van 7 oktober 2019 van het Statenlid W.E.D. Hato met als onderwerp: Introdukshon di Visa pa Venezolanonan na aña 2020.


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 5 (Deel 1)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 5 (Deel 3)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 5 (Deel 4)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 5 (Deel 5)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 5 (Deel 6)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 5 (Deel 7)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 5 (Deel 8)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 5 (Deel 9)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag inzake landsverordening d.d. 28 november 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020. (Zittingsjaar 2019-2020-151). no. 5 (Deel 10)