RIS Documenten

Total records: 6387
Page 1 of 128

 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op WOENSDAG 22 januari 2020 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: “Ontwerplandsverordening tot vaststelling van een nieuwe Advocatenlandsverordening (Zittingsjaar 2015-2016-094)”.


 1.   

  HERVATTING van de geschorste gewone vergadering van dinsdag 15 oktober 2019 om 10.00 uur, op MAANDAG 20 januari 2020 om 10.00 uur. Agenda: "3. Deliberashon enkuanto integridat di Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte".


 1.   

  Bief d.d. 13 januari 2020, zaaknr. 2020/1100 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: petishon dramátiko pa stòp di promové divishon rasial. Dit naar aanleiding van uitspraken gedaan door het Statenlid M.C. Moses in de media m.b.t. het recruteren van personeel voor het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


 1.   

  Brief d.d. 8 januari 2020 van het Statenlid G.J.A. Doran aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur met als onderwerp: Fenómeno di produktonan manera entre otro aros ku ta wòrdu produsí hasiendo uso di plèstik I rùber, kual por tin konsekuensia pa salú di e ser humano.


 1.   

  Brief d.d. 8 januari 2020 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Justitie met als onderwerp: Situashon rondó di petishon, prosesamentu i entrega di karta di kondukta (verklaring omtrent gedrag”).


 1.   

  Brief d.d. 8 januari 2020 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Justitie met als onderwerp: Situashon na Caracasbaai durante "Fuikdag".


 1.   

  Memorie van Antwoord en Nota van Wijziging inzake landsverordening tot vaststelling van een nieuwe Advocatenlandsverordening (Advocatenlandsverordening PM). (Zittingsjaar 2019-2020-094). no. 5 en 6


 1.   

  P.B. 2019, no. 92 - LANDSVERORDENING van de 30ste december 2019 tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 , de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019) (2019-2020-156)


 1.   

  P.B. 2020, no. 5 - Besluit van de 30ste december 2019 tot afkondiging van het Besluit van 1 november 2019, nr. 2019002315, tot herbenoeming van de Gouverneur van Curaçao


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op MAANDAG 30 december 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon ku Promé Minister enkuanto benta di Refineria I Bullenbaai.


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de opgeroepen gewone vergadering op MAANDAG 30 december 2019, om 9.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunt: 3.“Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbealstingen, de Landsverordening op de Loonbealstingen 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019).


 1.   

  Lijst van Ingekomen Stukken no. 12 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van MAANDAG, 30 december 2019.


 1.   

  AANVULLENDE Lijst van Ingekomen Stukken no. 12 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van MAANDAG, 30 december 2019.


 1.   

  Tweede AANVULLENDE Lijst van Ingekomen Stukken no. 12 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van MAANDAG, 30 december 2019.


 1.   

  Brief d.d. 30 december 2019, van de Minister President van Curaçao aan de Vicevoorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Petishon pa risibi dokumento den kuadro di akuerdo entre RDK N.V. i Grupo Klesch.


 1.   

  Brief d.d. 30 december 2019, no, 299-19, van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Stand van zaken onderzoek HNO deelrapportage 2 ‘Zorgaanbod’ alsmede ‘Bachelor in Policing’.


 1.   

  Brief d.d. 30 december 2019, kenmerk RV-19/0041/JW, van de plaatsvervangend directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 19 december 2019, kenmerk MINBUZA-2019.845380, betreffende Tweede aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag; Geneve 26 september 2019.


 1.   

  Brief d.d. 30 december 2019, nr. slk-19-2088-19, van Selikor aan de Griffier van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: houdende aanbieding jaarrekening 2018.


 1.   

  Afschrift van brief d.d. 30 november 2019 van bezorgde Curaçaoënaars aan de Gouverneur van Curaçao, inzake het verkoop van de Refineria di Kòrsou (RdK) met de Klesch Group voor slechts één Amerikaanse dollar.


 1.   

  Motie II - afgewezen met 7 stemmen voor en 11 stemmen tegen in de gewone vergadering van 30 december 2019, van de Statenleden C.F. Cooper, G.S. Pisas, M.C. Moses, G.J.A. Doran, J.R. Carolina, J.L. Córdoba en M.N.J. Rojer inzake agendapunt: 2. Deliberashon ku Promé Minister enkuanto benta di Refineria I Bullenbaai. Ta disidi: Pa anulá e desishon pa benta di pueblo su propiedat, pa un suma di un dòler ku Grupo KLESH, i habri e posibilidat pa tur interesabo haña un "fair chance" di partisipá i asina Kòrsou por haña e mihó "deal" posibel.


 1.   

  Motie III - afgewezen met 7 stemmen voor en 11 stemmen tegen in de gewone vergadering van 30 december 2019, van de Statenleden C.F. Cooper, G.S. Pisas, G.J.A. Doran, J.R. Carolina, M.N.J. Rojer, J.L. Córdoba en M.C. Moses inzake agendapunt: 2. Deliberashon ku Promé Minister enkuanto benta di Refineria I Bullenbaai. Ta disidi: Ku Parlamento di Kòrsou no tin konfiansa mas den Minister di Asuntunan General sr. Eugene Rhuggenaath.


 1.   

  Documenten uitgedeeld door de Minister President gedurende de gewone vergadering op MAANDAG 30 december 2019, om 09.00 uurm.b.t. het agendapunt 2. Deliberashon ku Promé Minister enkuanto benta di Refineria I Bullenbaai.


 1.   

  P.B. 2019, no. 88 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 20ste december 2019 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203)


 1.   

  P.B. 2019, no. 89 - LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 30ste december 2019 houdende wijziging van het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten


 1.   

  P.B. 2019, no. 90 - LANDSVERORDENING van de 30ste december 2019 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (2019-2020-151)


 1.   

  P.B. 2019, no. 87 MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste december 2019 ter uitvoering van artikel 5 en artikel 39a van de Landsverordening openbare orde tot het stellen van algemene voorschriften en aanwijzing van openbare plaatsen (Tijdelijke regeling algemene voorschriften en aanwijzing van openbare plaatsen in het kader van handhaving van openbare orde)


 1.   

  P.B. 2019, no. 80 - LANDSVERORDENING van de 9de december 2010 tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste december 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2019 (Eerste Suppletoire begroting 2019) (2019-2020-153)


 1.   

  Brief d.d. 27 december 2019, refno. 0517-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van 22 december 2019 tot en met 13 januari 2020 uittandig zal zijn i.v.m. privédoeleinden.


 1.   

  Nota van wijziging inzake de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbealstingen, de Landsverordening op de Loonbealstingen 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019). (Zittingsjaar 2019-2020-156) no. 4


 1.   

  Verslag inzake de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbealstingen, de Landsverordening op de Loonbealstingen 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019). (Zittingsjaar 2019-2020-156) no. 5


 1.   

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbealstingen, de Landsverordening op de Loonbealstingen 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019). (Zittingsjaar 2019-2020-156) no. 6


 1.   

  Tweede nota van wijziging inzake de Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbealstingen, de Landsverordening op de Loonbealstingen 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019). (Zittingsjaar 2019-2020-156) no. 7


 1.   

  Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbealstingen, de Landsverordening op de Loonbealstingen 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019). (Zittingsjaar 2019-2020-156) no. 1+2


 1.   

  Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbealstingen, de Landsverordening op de Loonbealstingen 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Landsverordening belastingherziening 2019). (Zittingsjaar 2019-2020-156) no. 3 + Advies RvA en advies SER


 1.   

  Brief d.d. 23 december 2019 van de Statenleden M.C. Moses, J.L. Cordoba, M.N.J. Rojer en G.S. Pisas aan de Vicevoorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Reunion ku karakter di urgensia riba benta di Refineria i Bullenbaai.


 1.   

  Brief d.d. 19 december 2019 van de Algemene Rekenkamer Curaçao aan de Vicevoorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Rapport ‘Doeltreffendheid interne beheersing rondom de processen inzake uitgifte paspoorten en rijbewijzen.’


 1.   

  P.B. 2019, no. 84 - MINISTERI?LE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 19de december 2019 ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening minimumlonen


 1.   

  HERVATTING van de geschorte gewone vergadering op maandag 25 november 2019 om 14.00 uur, op DONDERDAG 19 december 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunt: 2. Deliberashon ku Promé Minister enkuanto kontinuashon di Refineria di Kòrsou komo riesgo den 2020, futuro di empleadonan i kontratistanan di e refineria i perspektiva pa un operador nobo pa e refineria. Met een AANVULLENDE agendapunt: 4. Proposishon pa stipulashon di e Komishon di Investigashon: “Enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO)”.


 1.   

  HERVATTING van de gewone vergadering van maandag 25 november 2019, om 14.00 uur, op DONDERDAG 19 december 2019 om 11.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 2. Deliberashon ku Promé Minister enkuanto kontinuashon di Refineria di Kòrsou komo riesgo den 2020, futuro di empleadonan i kontratistanan di e refineria i perspektiva pa un operador nobo pa e refineria; 4. Proposishon pa stipulashon di e Komishon di Investigashon: ‘Enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO)’; 5. Proposishon pa skohe un kandidato pa bira miembro di Kontrolaria General di Kòrsou segun artíkulo 3 insiso 4 di e lei ‘Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao, (A.B. 2010 no. 87)


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op DONDERDAG 19 december 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Proposishon pa stipulashon di e Komishon di Investigashon: “Enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO)”.


 1.   

  HERVATTING van de gewone vergadering van maandag 25 november 2019, om 14.00 uur, op DONDERDAG 19december 2019 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 2. Deliberashon ku Promé Minister enkuanto kontinuashon di Refineria di Kòrsou komo riesgo den 2020.


 1.   

  AFLASTING van de oproepen gewone vergadering op DONDERDAG 19 december 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunt: 2. Proposishon pa stipulashon di e Komishon di Investigashon: “Enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO)”. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Brief d.d. 19 december 2019, van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Tweede Aanvullend Protocol bij het Algemeen Postverdrag; Genève, 26 september 2019. 35 369 (R 2142) Nr.1


 1.   

  HERVATTING van de geschorste Centrale commissievergadering van woensdag 16 oktober 2019, om 9.00 uur, WOENSDAG 18 december 2019 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: Interkambio ku Kontrolaria General enkuanto nan rapòrt “Ministeriebreed onderzoek naar afwijkingen van openbare aanbestedingen conform geldend beleid en regels”.


 1.   

  AFLASTING van de te hervatten Centrale commissievergadering van woensdag 16 oktober 2019, om 9.00 uur, op WOENSDAG 18 december 2019 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: Interkambio ku Kontrolaria General enkuanto nan rapòrt “Ministeriebreed onderzoek naar afwijkingen van openbare aanbestedingen conform geldend beleid en regels”. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Brief d.d. 18 december 2019, nr. 2019/047914, van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van vragen gesteld bij brief van 14 november 2019 van het Statenlid R.F, Calmes, met als onderwerp: Tabata tin un atake “cibernetiko”, “hacking” i/of virus digital.


 1.   

  P.B. 2019, no. 85 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 18de december 2019 tot wijziging van de Ministeriële regeling hoogst toelaatbare prijs bitumen 40/50


 1.   

  P.B. 2019, no. 86 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 18de december 2019 tot wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44)


 1.   

  P.B. 2019, no. 82 - LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 18de december 2019 ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, en artikel 5 aanhef, onder a, van de Landsverordening In- en Uitvoer , houdende een in-, uit- en doorvoerverbod van goud van Venezolaanse oorsprong, herkomst of afkomst (Landsbesluit in-, uit- en doorvoerverbod Venezolaans goud)


 1.   

  P.B. 2019, no. 83 - LANDSVERORDENING van de 18de december 2019 tot wijziging van de Landsverordening van de 28ste December 2017 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2018. (Tweede Suppletoire begroting 2018) (Zittingsjaar 2019-2020-138).