RIS Documenten

Total records: 8892
Page 1 of 178

 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op MAANDAG 29 november 2021 om 10:00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199)".


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op VRIJDAG 26 november 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Promé Minister enkuanto e Lei di Reino COHO. (Overleg met de Minister President inzake de Rijkswet COHO)


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de gewone vergadering van de Staten van Curaçao op DINSDAG 28 september 2021 om 09:00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agenda: “4. Deliberashon ku Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa enkuanto e mandato di Minister di GMN dirigí na “Vereffenaars” di SBZV, pa para tur akshon di investigashon i embargo.” (4. (Overleg met de MinGMN inzake het mandaat van de MinGMN aan de SBZV “Vereffenaars” om alle actie stop te zetten omtrent het onderzoek en embargo”)


 1.   

  HERVATTING van de gewone vergadering van de Staten van Curaçao van vijdag 24 september 2021 om 09:00 uur, OP DONDERDAG 25 november 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agendapunten: "2. Deliberashon ku Minister di Finansa i Minister di Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko enkuanto pèrdida di kupo di trabou dor di eliminashon di pago kèsh na servisio di impuesto". (2. Overleg met de Minister van Financiën en de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening inzake verlies van banen door het opheffen van contante betalingen bij de Belastingdienst)


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de gewone vergadering van de Staten van Curaçao van vijdag 24 september 2021 om 09:00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agenda: "3. Deliberashon ku Minister di Finansa enkuanto atake(nan) sibernétiko ku a tuma lugá na Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS)" (3. Overleg van de Minister van Financiën inzake Cybernetische aanval(len) die plaats vond op de Centrale Bank)


 1.   

  Op 23 november 2021 een brief ontvangen van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten, houdende aanbieding van de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2021.


 1.   

  Brief d.d. 23 november 2021, zaaknr. 2021/039068, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid G.J.A. Doran bij brief no. 21-22/00087-0 van 5 oktober 2021 met als onderwerp: Aktitutnan intransigente di algun di nos bankonan lokal. (onverzettelijke/standvastige houding der enkele van onze lokale banken)


 1.   

  Brief d.d. 23 november 2021, zaaknr. 2021/039977, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld 2021 door het Statenlid S.P. Osepa bij brief no. 21-22/00075-0 van 4 oktober met als onderwerp: Asistensia di personal di Duana Hulandes. (Assistentie van het personeel van de Nederlandse Douane)


 1.   

  AFLASTING van de opgeroepen Centrale Commissievergadering van DINSDAG 23 november 2021 om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Desaroyo Ekonómiko i Fundashon pa Konsumidó enkuanto preisnan di konsumo ekstremadamente haltu riba merkado. (Overleg met de Minister van Economische Ontwikkeling en de Consumentenvereniging inzake exorbitant hoge consumptieprijzen op de markt). (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op DINSDAG 23 november 2021 om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Desaroyo Ekonómiko i Fundashon pa Konsumidó enkuanto preisnan di konsumo ekstremadamente haltu riba merkado. (Overleg met de Minister van Economische Ontwikkeling en de Consumentenvereniging inzake exorbitant hoge consumptieprijzen op de markt).


 1.   

  Brief d.d. 22 november 2021, zaaknr. 2021/007334, van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid M.C.H.C.R. Nita bij brief no. 21-22/00063-0 van 29 september 2021, met als onderwerp: Fortifikashon i kresementu di nos Ekonomia pa medio di Turismo Medio Ambiente i Enseñansa. (Versterking en groei van onze Economie middels Toerisme, Milieu en Onderwijs)


 1.   

  Brief d.d. 22 november 2021 van de Statenleden A.M.V. Pauletta, Q.C.O. Girigorie, S.J. Croes, Z.A.M. Jesus-Leito, G.M. Mc William en I.S. Martina aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Petishon pa reunion públiko riba e tópiko “mandato di Minister di GMN dirigí na “Vereffenaars” di SBZV, pa para tur akshon di investigashon i embargo”. (Verzoek om een gewone vergadering van de Staten inzake “mandaat van de MinGMN aan de SBZV “Vereffenaars” om alle actie stop te zetten omtrent het onderzoek en embargo”)


 1.   

  AFLASTING van de opgeroepen Centrale Commissievergadering van MAANDAG 22 november 2021 om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Finansa enkuanto impuesto ku Gobièrnu ta kobra anual. (Overleg met de Minister van Financiën inzake de belasting die de regering jaarlijk int) (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op MAANDAG 22 november 2021 om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Finansa enkuanto impuesto ku Gobièrnu ta kobra anual. (Overleg met de Minister van Financiën inzake de belasting die de regering jaarlijk int)


 1.   

  Brief d.d. 20 november 2021, nr. 2021/039064 van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met het verzoek om de datum van de Centrale Commissievergadering van 22 november 2021 te wijzigen.


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 18 november 2021 inzake Landsverordening tot vaststelling van de Landsverordening houdende goedkeuring van de overeenkomst met Global Metals N.V. met een looptijd van tien jaar voor het beheren en exploiteren van betaalde parkeerplaatsen in Punda en Otrobanda (Landsverordening goedkeuring looptijd overeenkomst Global Metals N.V.) (Zittingsjaar 2021-2022-145) (Zie 2018-2019-145) no. 5 (MET STUKKEN TER INZAGE BIJ DE GRIFFIER)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 18 november 2021 inzake LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening van de 30ste december 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (tweede Suppletoire begroting 2020). (Zittingsjaar 2020-2021-196). No. 5


 1.   

  P.B. 2021, no. 121 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 18de november 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie-1 (Lockdown van 03.00 -0430 uur)


 1.   

  P.B. 2021, no. 122 - LANDSVERORDENING van de 18de november 2021 ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordening ombudsman-1.


 1.   

  P.B. 2021, no. 122 - LANDSVERORDENING van de 18de november 2021 ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordening ombudsman-1. (BIJLAGE)


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 november 2021 inzake LANDSVERORDENING tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022. (Zittingsjaar 2021-2022-199). No. 5


 1.   

  Brief d.d. 17 november 2021 van het Statenlid M.C.H.C.R. Nita aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen, met als onderwerp: Proyekto: “Integrashon responsabel”, E rekisitonan general ta kumpli realmente ku e vishon di Gobièrnu pa Indokumentadonan bini na remarke pa e pèrmit di estadia temporal? ("Verantwoordde integratie", voldoen de algemene rekwisieten werkelijk aan de visie van de Regering zodat ongedocumenteerden in aanmerking te kunnen komen voor een tijdelijk verblijf?)


 1.   

  Brief d.d. 17 november 2021 van het Statenlid M.C.H.C.R. Nita aan de Minister van Justitie, met als onderwerp: Proyekto: “Integrashon responsabel”, E rekisitonan general ta kumpli realmente ku e vishon di Gobièrnu pa Indokumentadonan bini na remarke pa e pèrmit di estadia temporal? ("Verantwoordde integratie", voldoen de algemene rekwisieten werkelijk aan de visie van de Regering zodat ongedocumenteerden in aanmerking te kunnen komen voor een tijdelijk verblijf?)


 1.   

  Brief d.d. 17 november 2021, kenmerk RV-21/0031/CR, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van brief d.d. 17 november 2021, kenmerk MINBUZA-2021.921470, betreffende de op 24 juni 2021 te Parijs tot stand gekomen Maatregelen ATCM XLIII 2021 tot uitvoering van het Verdrag inzake Antartica (Trb. 2021, 132)


 1.   

  Brief d.d. 16 november 2021 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning met als onderwerp: desaroyonan relashoná ku tereno di Maal. (Ontwikkelingen inzake het Maal terrein)


 1.   

  Brief d.d. 16 november 2021 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister President met als onderwerp: ta na Kòrsou so no tin ni 1 efekto sekundario di e bakuna? (Alleen op Curaçao is er geen één secundair effect van het vaccin?)


 1.   

  E-bericht d.d. 16 november 2021 van Fundashon Alimentashon Escuela KoHeHe aan de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Un plan di urgensha pa Kòrsou produsí su mes kuminda, si no Kòrsou lo por konfrontá miseria. Met het verzoek dat het Parlement een onderzoek doet naar de zekerheid van voedsel op Curaçao. (Een noodplan zodat Curaçao zijn eigen voedsel produceert, anders zal Curaçao geconfronteerd worden met misère).


 1.   

  E-bericht d.d. 12 november 2021 van de plaatsvervangd hoofd Griffie Plenair/Bureau Wetgeving aan de Griffier van de Staten van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten, met als onderwerp: Mogelijk spoedige behandeling van Rijkswet 35 934.


 1.   

  Beschikking d.d. 12 november 2021 no. 21-22/00210-0 van de Staten van Curaçao, zijnde goedvinding om een enquêtecommissie HNO in te stellen.


 1.   

  Brief d.d. 12 november 2021, refno. 0397-a/RvM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van 12 tot en met 18 november 2021 naar Nederland zal afreizen om gesprekken te voeren met de Minister en Secretaris-Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW) in het kader van digitalisering van het onderwijs.


 1.   

  HERVATTING van de gewone vergadering van de Staten van Curaçao van dinsdag 20 april 2021 om 10:00 uur, OP VRIJDAG 12 november 2021 om 09:00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: 2. Ontwerplandsverordening ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordering Ombudsman. (Zittingsjaar 2018-2019-146).


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op DINSDAG 20 april 2021 om 10:00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Ontwerplandsverordening ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordening Ombudsman (Zittingsjaar 2020-2021-146). (1. Binnengekomen stukken)


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op VRIJDAG 12 november 2021 om 09:00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Ontwerplandsverordening ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordening Ombudsman (Zittingsjaar 2020-2021-146). (1. Binnengekomen stukken)


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de Opgeroepen gewone vergadering van de Staten van Curaçao van DINSDAG 20 april 2021 om 10:00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 3. Proposishon pa stipulashon di e Komishon di Investigashon: “Enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO)”. 4. Proposishon pa kambio den presupuesto di Staten a base di karta fecha 11 di novèmber 2021 (nr. 21-22/00198-0). (3. Voorstel tot bepalen van de onderzoekscommissie: “Enquêtecommissie Hospital Nobo Otrobanda (HNO)”. 4. Voorstel om de Statenbegroting te wijzigen aan de hand van brief d.d. 11 november 2021 nr. 21-22/00198-0)


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de Opgeroepen Centrale Commissievergadering van DONDERDAG 30 september 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: 2. "Proposishon di biahe di trabou di komishon di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko". (Voorstel dienstreis van de Commissie BPD)


 1.   

  HERVATTING van de Centrale Commissievergadering van donderdag 30 september 2021 om 09.00 uur, OP DONDERDAG 11 november 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku gerensia di Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) riba posibel eliminashon di natashon na skol di fundeshi i maneho di FDDK. (Overleg met de leiding van FDDK over de mogelijke stopzetting van zwemlessen voor basisscholen en het beleid van FDDK).


 1.   

  Afschrift van brief d.d. 11 november 2021, zaaknr. 2021/036937, van de Minister van Justitie aan de Raad van Ministers van Curaçao, met als onderwerp: Memorandum in het kader van een voorgenomen Algemene Aanwijzing van de Minister van Justitie aan het Openbaar Ministeries m.b.t. het nader vast te stellen vervolgingsbeleid m.b.t. de toepassing van de Landsverordening integriteit (kandidaat-) ministers van de 12de oktober 2012 (P.B. 2012 no. 66). (Zitting 2012-2013-021)


 1.   

  Brief d.d. 11 november 2021 van het Statenlid S.J. Croes aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, met als onderwerp: Status di e inisiativa di lei riba kanabis medisinal. (marihuana) (Status Initiatiefontwerplandsverordening medicinale Cannabis)


 1.   

  AFLASTING van de Opgeroepen Centrale Commissievergadering op WOENSDAG 10 november 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: “Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering (Zittingsjaar 2018-2019-148) (MEMORIE VAN ANTWOORD)”. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Brief d.d. 10 november 2021 van de Statenleden A.C.M. Thodé, G.J.A. Doran en R.A. Yung aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Reunion públiko ku karakter di urgensia riba e atake(nan) sibernétiko ku a tuma lugá na CBCS (Banko Sentral). (Openbare vergadering met een urgente karakter omtrent de Cybernetische aanval(len) op de Centrale Bank).


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op WOENSDAG 10 november 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: “Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering (Zittingsjaar 2018-2019-148) (MEMORIE VAN ANTWOORD)”.


 1.   

  HERVATTING van de opgeroepen Centrale Commissievergadering van vrijdag 17 september 2021 om 09.00 uur, NU OP DINSDAG 9 november 2021 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Presentashon Plan di maneho di Deporte di Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte. (Presentatie Plan Sport beleid van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport).


 1.   

  Brief d.d. 9 november 2021 van de Minister van Bestuur. Planning en Dienstverlening aan de Griffier van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Uitnodiging opening expo “Curaçao” Nationaal Archief Nederland.


 1.   

  Brief d.d. 9 november 2021 van de Statenleden D.J. Seferina, G.J.A. Doran, A.C.M. Thodé, F.H.E. Brownbill en M.C.H.C.R. Nita, met als onderwerp: Preisnan di konsumo ekstremadamente haltu riba merkado. Met het verzoek om een Centrale Commissie vergadering bijeen te roepen. (Exorbitant hoge consumptieprijzen op de markt).


 1.   

  Brief d.d. 9 november 2021 van de Statenleden Q.C.O. Girigorie, A.M.V. Pauletta, Z.A.M. Jesus-Leito en S.J. Croes aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Petishon pa reunion públiko ku Minister President Pisas. Dit i.v.m. het mandaat aan de Minister om de Liquiditeitssteun te onderhandelen met Nederland. (Verzoek om een gewone vergadering van de Staten met de Minister President Pisas).


 1.   

  HERVATTING van de Centrale Commissievergadering van vrijdag 15 oktober 2021 om 09.00 uur, NU OP MAANDAG 8 november 2021, om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa i representante di Curaçao Medical Center (CMC) i SVB enkuanto situashon na CMC. (Overleg met de MinGMN, vertegenwoordigers van CMC en SVB inzake de situatie van CMC)


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de te HERVATTEN Centrale Commissievergadering van vrijdag 15 oktober 2021 om 09.00 uur, NU OP MAANDAG 8 november 2021, om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agènda: 2. Proposishon pa biahe di trabou di komishon di asuntunan di reino.


 1.   

  Brief d.d. 7 november 2021 van het Statenlid J.R. Carolina aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen, met als onderwerp: Proposishon pa Gobièrnu ban Limpia Kòrsou. (Voorstel aan de Regering laten we Curaçao schoonmaken).


 1.   

  Afschrift van brief d.d. 5 november 2021, nr. 1147/2021, dossiernr. 20210436, van de Ombudsman van Curaçao aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, met als onderwerp: ZORGBRIEF inzake de stopzetting van electieve zorg aan SVB patiënten.


 1.   

  Brief d.d. 5 november 2021, refno. 0385-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister-President en de Ministers van Financiën voor een werkbezoek naar Aruba zullen afreizen in de periode van 7 tot en met 9 november 2021, ter deelname aan het Tripartite overleg met de Minister-President van Aruba en de Minister-President van Sint Maarten.