RIS Documenten

Total records: 7237
Page 1 of 145

 1.   

  Brief d.d. 13 augustus van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning met als onderwerp: Rekordatorio na Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano pa pa kontestá e 3 kartanan di parlamentario Curley Obispo.


 1.   

  HERVATTING van de geschorste gewone vergadering van donderdag 20 augustus 2020, om 14.00 uur en 24 september 220 om 10.00ur, op DONDERDAG 1 oktober 2020 om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: “2. Tratamentu di karta di Minister di Hustisia fechá 15 di yüni 2020 enkuanto “Aanschrijving bekendmaking onderdelen van het Besluit Rechtspositie Politie Curaçao 2013 (BRPC 2013)”, “3. Tratamentu di karta di Minister di Hustisia fechá 11 di sèptèmber 2020 enkuanto "Aanschrijving bekendmaking onderdelen van het Besluit Rechtspositie Politie Curaçao 2013 (BRPC 2013)(e aanschrijving aki lo remplasá e aanschrijving anterior fechá 15 di yüni 2020)”, “4. Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.(Zittingsjaar 2017-2018-133)” “5. Ontwerplandsverordening tot wijziging van titel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de trust. (Zittingsjaar 2017-2018-131)”


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op WOENSDAG 30 september 2020 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: Ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot uitzonderingstoestanden (Landsverordening uitzonderingstoestand) (Zittingsjaar 2020-2021-168) (MEMORIE VAN ANTWOORD).


 1.   

  HERVATTING van de geschorste gewone vergadering van de Staten van Curaçao van vrijdag 25 september 2020 om 14:00 uur, DINSDAG 29 september 2020 om 14.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 2. "Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010. (Zittingsjaar 2018-2019-136)".


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op MAANDAG 28 september 2020 om 10:00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. "Ontwerplandsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (Lv Electorale Raad) (2019-2020-169)".


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de geschorste Centrale commissievergadering van woensdag 16 oktober 2019, om 9.00 uur, te HERVATTEN op VRIJDAG 25 september 2020 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: "2. Proposishon pa prolongá e término di Komishon enkuesta parlamentario HNO."


 1.   

  Lijst van Ingekomen Stukken no. 2 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van VRIJDAG 25 september 2020.


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de oproepen gewone vergadering van de Staten van Curaçao op VRIJDAG 25 september 2020 om 14:00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 3. "Ratifikashon di proposishon pa prolongá e término di Komishon enkuesta parlamentario HNO".


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op VRIJDAG 25 september 2020 om 14:00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. "Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening comptabiliteit 2010. (Zittingsjaar 2018-2019-136)".


 1.   

  HERVATTING van de geschorste Centrale commissievergadering van woensdag 16 oktober 2019, om 9.00 uur, VRIJDAG 25 september 2020 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: "Interkambio ku Kontrolaria General enkuanto nan rapòrt “Ministeriebreed onderzoek naar afwijkingen van openbare aanbestedingen conform geldend beleid en regels”.


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de gewone vergadering van donderdag 20 augustus 2020, om 14.00 uur, die HERVAT zal worden op DONDERDAG 24 september 2020 om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: “3. Tratamentu di karta di Minister di Hustisia fechá 11 di sèptèmber 2020 enkuanto "Aanschrijving bekendmaking onderdelen van het Besluit Rechtspositie Politie Curaçao 2013 (BRPC 2013). (e aanschrijving aki lo remplasa e aanschrijving anterior fecha 15 di yuni 2020) 4. Ontwerplandsverordening tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. (Zittingsjaar 2017- 2018-133). 5. Ontwerplandsverordening tot wijziging van titel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de trust. (Zittingsjaar 2017-2018-131)”.


 1.   

  HERVATTING van de oproepen gewone vergadering van donderdag 20 augustus 2020, om 14.00 uur, op DONDERDAG 24 september 2020 om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunt: 2. Tratamentu di karta di Minister di Hustisia fechá 15 di yüni 2020 enkuanto "Aanschrijving bekendmaking onderdelen van het Besluit Rechtspositie Politie Curaçao 2013 (BRPC 2013)".


 1.   

  Brief d.d. 24 september 2020 van het Statenlid S.C.A. Walroud aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Voorzetting wetgevingstraject Landsverordening Openstelling Huwelijk.


 1.   

  Memorie van Antwoord en Nota van Wijziging d.d. 24 september 2020 inzake Landsverordening van de 18e juni 2020 houdende regels met betrekking tot uitzonderingtoestanden (Landsverordening uitzonderingtoestand) (2020-2021-168) (2019-2020-168). No. 5-6


 1.   

  Aflasting van de op geroepe Centrale commissievergadering van WOENSDAG 23 september 2020 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 1. Proposishon pa prolongá e término di Komishon enkuesta parlamentario HNO. 2. "Ontwerplandsverordening tot instelling van een begrotingskamer (Landsverordening begrotingskamer) (Zittingsjaar 2018-2019-137) (Memorie van Antwoord )". (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Voorlopig Verslag d.d. 23 september 2020 inzake Initiatief Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van Curaçao (A.B. 2010 no. 86) (Zittingsjaar 2020-2021-129) (Zittingsjaar 2017-2018-129) no. 8


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op WOENSDAG 23 september 2020 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 1. Proposishon pa prolongá e término di Komishon enkuesta parlamentario HNO. 2. "Ontwerplandsverordening tot instelling van een begrotingskamer (Landsverordening begrotingskamer) (Zittingsjaar 2018-2019-137) (Memorie van Antwoord )".


 1.   

  Afschrift van brief d.d. 22 september 2020, kenmerk Cft 202000127 van het College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aan de Minister van Financiën van Curaçao, met als onderwerp: Planning controle jaarrekening 2019 en afronding verantwoordingscyclus


 1.   

  Brief d.d. 22 september 2020 van het Statenlid E.M.A. Rozendal aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn met als onderwerp: Status ehekushon Agènda Sosial.


 1.   

  Brief d.d. 22 september 2020 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur met als onderwerp: E subida drástiko di kasonan di COVID-19 den e provinsianan “Noord- en Zuid Holland” a pone ku Gobièrnu di Alemania i Bèlgika a restringí bishitantenan dje provinsianan Hulandes aki. Kiko Kòrsou ta hasiendo òf ta bai hasi?


 1.   

  Brief d.d. 22 september 2020 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning met als onderwerp: Rekordatorio pa kontestá Karta di 30 di sèptèmber 2019 ku tópiko: "Domaniale gronden". Ki dia Parlamento ta risibí kontesta i ta kumpli ku e Lei yamá "Landsverordening domaniale gronden"?


 1.   

  Brief d.d. 22 september 2020 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met als onderwerp: 0017-1 V/20-21 Kuantu Minister a kumpli ku artíkulo 17 di lei di “Screening” i a entregá nan deklarashon despues di nan periodo di gobernashon?


 1.   

  Vraag d.d. 22 september 2020 inzake Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie. 35 202 (R2126) Nr. 10


 1.   

  Brief d.d. 19september 2020 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Economische Ontwikkeling met als onderwerp: Rekordatorio pa kontestá karta ku tópiko: "Interupshon den suministro di koriente, kantidat di "claims" i pago di kompensashon na kliente".


 1.   

  P.B. 2020, no. 102 - MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 19de september 2020 tot wijziging van de Beschikking aanwijzing verbodsgebieden COVID-19-1


 1.   

  Brief d.d. 17 september 2020, zaaknr 2018/035691, van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid J.V.A. Constancia bij brief van 3 augustus 2018 met als onderwerp: Kiko ta motibu ku ta hasi uso konstantemente di Konsultants i òf komishon nan, na lugá di hasi uso di nos propio kuerpo di ámbtenar?


 1.   

  Nota van Wijziging d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no.6


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag met bijlagen d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 1)


 1.   

  Bijlagen bij de Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 2)


 1.   

  Bijlagen bij de Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 3)


 1.   

  Bijlagen bij de Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 4)


 1.   

  Bijlagen bij de Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 5)


 1.   

  Bijlagen bij de Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 6)


 1.   

  Bijlagen bij de Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 7)


 1.   

  Bijlagen bij de Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 8)


 1.   

  Bijlagen bij de Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 9)


 1.   

  Bijlagen bij de Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 17 september 2020, inzake Landsverordening houdende instelling van een Electorale Raad (2019-2020-169) no. 5 met bijlagen. (Deel 10)


 1.   

  P.B. 2020, no. 101 - MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 17de september 2020 ter uitvoering van artikel 39b van de Landsverordening openbare orde tot het aanwijzen van gebieden waarvoor een aanwezigheidsverbod geldt (Beschikking aanwijzing verbodsgebieden COVID-19)


 1.   

  Brief d.d. 17 september 2020 van het Statenlid G.S. Pisas aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Konvokashon di reunionnan pidí ku karakter di urgensia relashoná ku oumento di salario di mandatarionan i “Caribische Hervormings Entiteit”.


 1.   

  Brief d.d. 17 september 2020 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Financiën met als onderwerp: Ta bai laga subi e kòntròl sosial riba OB riba un tèrmino korto di 30 dia, pa asina garantisá entradanan di OB di Pais Kòrsou den pleno COVID-19?


 1.   

  Brief d.d. 17 september 2020 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Financiën met als onderwerp: Ki dia Parlamento di Kòrsou lo risibí e di 2 Presupuesto Supletorio di Pais Kòrsou?


 1.   

  Brief d.d. 17 september 2020, nr. 160/2020, van de Ombudsman van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: kontsta riba pregunta di miembro di Parlamento sr. Gilmar Pisas.


 1.   

  Brief d.d. 16 september 2020, nummer 079-20, van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Reactie op Jaarverslag 2019.


 1.   

  Brief d.d. 16 september 2020 van het Statenlid Y.L.E. Plet aan de Minister van Financiën met als onderwerp: Vèlt di Barber.


 1.   

  Brief d.d. 16 september 2020 van het Statenlid Y.L.E. Plet aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met als onderwerp: Vèlt di Barber.


 1.   

  Brief d.d. 15 september 2020 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Financiën met als onderwerp: Reunion di Komishon Sentral di dia 27 di ougùstùs 2020: Petishonnan ku ta pendiente di Minister.


 1.   

  Bief d.d. 15 september 2020, zaaknr. 2020/027888 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van brief van 17 augustus 2020 van het Statenlid J.V.A. Constancial, met als onderwerp: Trahadónan di Kas di Kultura, pronto lo ta sin trabou i Kòrsou sin un entidat pa representá pueblo su historia, kultura, arte i tradishonnan.


 1.   

  Brief d.d. 14 september 2020 van het Statenlid C.F. Cooper aan de Minister van Justitie met als onderwerp: Posibel korupshon i mal maneho den kadena hudisial pa ku detenidonan den SDKK.


 1.   

  Brief d.d. 14 september 2020 van het Statenlid G.S. Pisas aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur met als onderwerp: Kambio den forma du operá pòstnan di ambulans ta perhudiká e servisio di kuido pero tambe forma di kambio di warda lo por tin konsekuensia pa ku transmishon di COVID-19, bou di e personal.


 1.   

  Brief d.d. 14 september 2020, kenmerk RV-20/025/CR, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van een Koninklijke Boodschap van 31 augustus 2020, kenmerk 2020000673, betreffende een voorstel van rijkswet houdende wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten), met toebehoren.