RIS Documenten

Total records: 5749
Page 1 of 115

 1.   

  P.B. 2019, no. 19 - Besluit van de 24ste april 2019 tot afkondiging van het besluit van Rijkswet van 5 december 2018, houdende goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74).


 1.   

  Brief d.d. 16 juli 2019 van het Statenlid M.C. Moses aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn met als onderwerp: Oumento drástiko di desempleo miéntras ku SOAW no ta demostrá di ta proaktivo


 1.   

  Brief d.d. 15 juli 2019 van mw. M.M.T. Doran aan de Commissie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met als onderwerp: Petishon pa Siman di muzik pa Mucha 22 di novèmbèr 2019 – 29 di novèmbèr 2019.


 1.   

  Brief d.d. 12 juli 2019 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn met als onderwerp: Hotel Marriott na Piscadera ta kabando k’e proyekto di rekonstrukshon.


 1.   

  Brief d.d. 12 juli 2019 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Financiën met als onderwerp: "management letter" di SOAB.


 1.   

  Brief d.d. 12 juli 2019, zaaknr. 2019/25975, van de Minister President van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Aanbieding Groeiakkoord. Tevens is de Toelichting op het Groeiakkoord 2019-2021 bijgeleverd.


 1.   

  P.B. 2019, no. 31 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 12de juli 2019 ter uitvoering van de artikelen 1 en 2 van het Landsbesluit sociaal-economische statistieken 1994 (Regeling Nationale Rekeningen enquête 2019).


 1.   

  Brief d.d. 10 juli 2019 van Asosashon Pastornan Kristian (APK) aan de Statenleden, behalde Mc William, Calmes en Walroud, met als onderwerp: Invitashon na “Manifestashon Matrimonio Ekslusivo’. Dit op VRIJDAG 12 juli 2019 om 17.30 uur, te Wilhelminaplein.


 1.   

  Nota van Wijziging inzake landsverordening houdende wijziging van de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992. (Zittingsjaar 2018-2019-064) (2014-2015-064). No. 6


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag van de Staten inzake Landsverordening tot wijziging van titel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de trust. (Zittingsjaar 2018-2019-131) (2017-2018-131) no. 5


 1.   

  Brief d.d. 9 juli 2019 met een urgente karakter van de Statenleden J.V.A. Constancia, C.F. Cooper en J.R. Carolina aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Oumento drástiko di desempleo i problemanan ku ta keda manifestá nan mes den e ministerio di SOAW, kual ta e ministerio ku mester atendé ku problemanan relashoná ku desempleo na Kòrsou. Met het verzoek om een gewone vergadering van de Staten bij een te roepen.


 1.   

  Brief d.d. 8 juli 2019 van het Statenlid C.F. Cooper aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning met als onderwerp: Ki dia ta atendé na serio ku doñonan di Marriot Hotel, pa no sera e Beach pa pueblo di Kòrsou?


 1.   

  Brief d.d. 5 juli 2019, nr 2019/019275, van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van brief van 13mei 2019 van het Statenlid A.M. Pauletta met als onderwerp: introdukshon di 1% riba depósito di sèn efektivo i e ròl di FTAC den esaki.


 1.   

  Motie van het Lid van Raak C.S., voorgesteld 4 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 23


 1.   

  Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijssen C.S., ontvangen d.d. 4 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 19


 1.   

  Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijssen en het Lid van Dam, ontvangen d.d. 4 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 20


 1.   

  Amendement van het Lid Drost, ontvangen d.d. 4 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 21


 1.   

  Amendement van de Leden Diertens en Kuiken, ontvangen d.d. 4 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 22


 1.   

  Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijssen en het Lid Diertens ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 191, ontvangen d.d. 4 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 24


 1.   

  Gewijzigd Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijssen C.S. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 20, ontvangen d.d. 4 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 25


 1.   

  Gewijzigd Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijssen C.S. ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 20, ontvangen d.d. 4 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 25


 1.   

  Gewijzigd Amendement van de Leden Diertens en Kuiken ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 22, ontvangen d.d. 4 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 26


 1.   

  Brief d.d. 4 juli 2019 van het Statenlid A.M. Pauletta aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning met als onderwerp: Edifisionan di Kòrsou na Badhuisweg i Wagenaarsweg (Hulanda)


 1.   

  Amendement van de Leden Özütok en Diertens, ontvangen d.d. 2 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 14


 1.   

  Amendement van bijzondere gedelegeerde Thijssen C.S., ontvangen d.d. 2 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 15


 1.   

  Amendement van het lid Bisschop, ontvangen d.d. 2 juli 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 17


 1.   

  Oproeping tot bijwoning van een plechtige vergadering van de Staten op DINSDAG 2 juli 2017 om 06:30 uur i.v.m. de viering van "Dia di Bandera". Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4.


 1.   

  Brief d.d. 28 juni 2019, nummer 208-19, van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Jaarverslag 2018.


 1.   

  Brief d.d. 28 juni 2019, refno. 0266-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Justitie van 29 juni tot en met 11 juli 2019 naar Genève zal afreizen i.v.m. het bijwonen van de “Working Group Meeting ICCPR”. Tijdens zijn terugreis zal hij in Nederland werkbezoeken afleggen en besprekingen houden met o.a. de Burgemeester van de Gemeente Rotterdam.


 1.   

  Brief d.d. 27 juni 2019 van het Statenlid C.F. Cooper aan de Minister van Justitie met als onderwerp: Rapòrt relashoná ku funshonamentu di prisòn, konforme artíkulo 2 di LBHM 1999.


 1.   

  Brief d.d. 27 juni 2019, kenmerk RV-19/0017/CCA, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 9 april 2019, kenmerk 2015001289, met bijlagen, betreffende een voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 i.v.m. de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht en Verdering (EU) nr. 1257/2012, met toebehoren.


 1.   

  E-bericht 27 juni 2019 van de Raad van Advies Curaçao, houdende aanbieding van het jaarverslag 2018.


 1.   

  Brief d.d. 26 juni 2019 van het Statenlid W.E.D. Hato aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Relato di biahe Parlatino 12 -14 yüni 2019.


 1.   

  Zonder begeleidend schrijven ontvangen op 26 juni 2019 van SBAB, het jaarverslag 2018.


 1.   

  Nota van Wijziging ontvangen d.d. 26 juni 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 13


 1.   

  Afschrift van brief d.d. 26 juni 2019, nr. 2019/025368, van de Minister van Financiën aan het College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft), met als onderwerp: Reactie op de Cft-reactie op de eerste Uitvoeringsrapportage 2019.


 1.   

  Nota naar aanleiding van het verslag en nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Aruba, Curaçao, respectievelijk Sint Maarten, ontvangen d.d. 26 juni 2019 inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen). 35 099 (R2114) Nr. 12


 1.   

  Brief d.d. 26 juni 2019 van de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake Protocollen houdende wijziging van de Akten van de Wereldpostunie; Addis Abeba, 7 september 2018. 35 231 (R2129), Nr. 1


 1.   

  P.B. 2019, no. 34 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 26ste juni 2019 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).


 1.   

  P.B. 2019, no. 35 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 26ste juni 2019 tot wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44).


 1.   

  Brief d.d. 25 juni 2019 van de Statenleden C.F. Cooper, G.J.A. Doran en J.R. Carolina aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Reunion públiko ku karakter di urgensia relashoná ku futuro di refineria Isla i karta di presidente di PDVSA na empleadonan di refineria Isla, kaminda e ta ekspresá ku Venezuela ta dispuesto pa sigui manehá nos refineria.


 1.   

  Brief d.d. 25 juni 2019 van het Statenlid E.M.A. Rozendal aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn met als onderwerp: Pa falta di konosementu di leinan laboral hopi trahadó ta sufri.


 1.   

  Brief d.d. 24 juni 2019, zaaknr. 2018/054657, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid R.F. Calmes bij brief d.d. 3 december 2018, met als onderwerp: Kon gobièrnu di Kòrsou ta bai atendé ku kambio di klima na Kòrsou.


 1.   

  Brief d.d. 21 juni 2019, refno. 0253-a/RvM, van de secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning van 22 juni tot en met 1 juli 2019 naar Lissabon, Portugal zal afreizen i.v.m. de ondertekening van de luchtvaarverdrag met Portugal.Tevens zal zij deelnemen aan de “Foro UPAEP de Regulacion Postal 2019”.


 1.   

  Brief d.d. 21 juni 2019, nr 2019/017393, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van brief van 3 mei 2019 van het Statenlid G.M. Mc William, met als onderwerp: Bishita di Minister di Asuntunan Eksterior sr. S. Blok na nos refineria.


 1.   

  Brief d.d. 21 juni 2019, nr 2019/00511, van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van brief van 3 januari 2019 van het Statenlid R.F. Calmes met als onderwerp: Subida di pasashi ku por afektá fluho di turismo.


 1.   

  Verslag, vastgesteld 21 juni 2019 inzake wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) 35 206 (R2127) Nr. 6


 1.   

  Verslag, vastgesteld 21 juni 2019 inzake wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) 35 206 (R2127) Nr. 6


 1.   

  Verslag, vastgesteld 21 juni 2019 inzake wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) 35 206 (R2127) Nr. 6


 1.   

  Verslag, vastgesteld 21 juni 2019 inzake wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) 35 206 (R2127) Nr. 6