RIS Documenten

Total records: 10076
Page 1 of 202

 1.   

  P.B. 2022, no. 27 - LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de maart 2022 tot wijziging van de artikelen 1 en 7 van de Eilandsverordening Economische Zone Curaçao 1978-1 (Landsbesluit economische zone Koningsplein 2021).


 1.   

  Konvokashon pa un reunion di Komishon Sentral riba DJALUNA 24 di ókotober 2022 pa 10.00or, ku kontinuashon riba: DJAMARS 25 di ókotober 2022 pa 09.00or, DJAWEPS 27 di ókotober 2022 pa 09.00or i DJABIÈRNÈ 28 di ókotober 2022 pa 09.00or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: "Ordenansa Nashonal pa stipuluashon di e Presupuesto di Kòrsou pa e aña di servisio 2023 (Seshon 2022-2023-204)". ----- Oproep voor een Centrale Commissievergadering op MAANDAG 24 oktober 2022 om 10.00uur, met voortzettingen op: DINSDAG 25 oktober 2022 om 09.00uur, DONDERDAG 27 oktober 2022 om 09.00uur en VRIJDAG 28 oktober 2022 om 09.00uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: "Ontwerolandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023. (Zittingsjaar 2022-2023-204)".


 1.   

  Konvokashon pa un reunion di Komishon Sentral riba DJALUNA 24 di ókotober 2022 pa 10.00or, ku kontinuashon riba: DJAMARS 25 di ókotober 2022 pa 09.00or, DJAWEPS 27 di ókotober 2022 pa 09.00or i DJABIÈRNÈ 28 di ókotober 2022 pa 09.00or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: "Ordenansa Nashonal pa stipuluashon di e Presupuesto di Kòrsou pa e aña di servisio 2023 (Seshon 2022-2023-204)". ----- Oproep voor een Centrale Commissievergadering op MAANDAG 24 oktober 2022 om 10.00uur, met voortzettingen op: DINSDAG 25 oktober 2022 om 09.00uur, DONDERDAG 27 oktober 2022 om 09.00uur en VRIJDAG 28 oktober 2022 om 09.00uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: "Ontwerolandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023. (Zittingsjaar 2022-2023-204)".


 1.   

  Konvokashon pa un reunion di Komishon Sentral riba DJALUNA 24 di ókotober 2022 pa 10.00or, ku kontinuashon riba: DJAMARS 25 di ókotober 2022 pa 09.00or, DJAWEPS 27 di ókotober 2022 pa 09.00or i DJABIÈRNÈ 28 di ókotober 2022 pa 09.00or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: "Ordenansa Nashonal pa stipuluashon di e Presupuesto di Kòrsou pa e aña di servisio 2023 (Seshon 2022-2023-204)". ----- Oproep voor een Centrale Commissievergadering op MAANDAG 24 oktober 2022 om 10.00uur, met voortzettingen op: DINSDAG 25 oktober 2022 om 09.00uur, DONDERDAG 27 oktober 2022 om 09.00uur en VRIJDAG 28 oktober 2022 om 09.00uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: "Ontwerolandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023. (Zittingsjaar 2022-2023-204)".


 1.   

  Konvokashon pa un reunion di Komishon Sentral riba DJALUNA 24 di ókotober 2022 pa 10.00or, ku kontinuashon riba: DJAMARS 25 di ókotober 2022 pa 09.00or, DJAWEPS 27 di ókotober 2022 pa 09.00or i DJABIÈRNÈ 28 di ókotober 2022 pa 09.00or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: "Ordenansa Nashonal pa stipuluashon di e Presupuesto di Kòrsou pa e aña di servisio 2023 (Seshon 2022-2023-204)". ----- Oproep voor een Centrale Commissievergadering op MAANDAG 24 oktober 2022 om 10.00uur, met voortzettingen op: DINSDAG 25 oktober 2022 om 09.00uur, DONDERDAG 27 oktober 2022 om 09.00uur en VRIJDAG 28 oktober 2022 om 09.00uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: "Ontwerolandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023. (Zittingsjaar 2022-2023-204)".


 1.   

  Konvokashon pa un reunion di Komishon Sentral riba DJABIÈ RNÈ 14 di ókotober 2022 pa 09.00 or Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte, direktor di sektor di Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte, representantenan di “Autobusbedrijf Curaçao N.V.” i representantenan di shofùrnan di transporte eskolar enkuanto transporte eskolar. ----- Oproep voor een Centrale Commissievergadering op VRIJDAG 14 oktober 2022 om 09.00uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Overleggen met de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, de sectordirecteur van het Ministerire van nderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, vertegenwoordigers van “Autobusbedrijf Curaçao N.V.” en de vertegenwoordigers van de chauffeurs schoolvervoer inzake schoolvervoer.


 1.   

  Konvokashon pa e reunion públiko di Parlamento di Kòrsou riba DJAWEPS 13 di òktober 2022, pa 09.00 or. Lokalidat pa reuní: Sala di reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon ku Minister Presidente riba e tópiko di dekolonisashon. ----- Oproep voor een openbare vergadering van de Staten van Curaçao op DONDERDAG 13 oktober 2022 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 1. Ingekomen stukken. 2. Overleggen met de Minister Presidente inzake het onderwerp dekolonisatie.


 1.   

  Konvokashon pa un reunion di Komishon Sentral riba DJAMARS 11 di ókotober 2022 pa 09.00 or Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano, Minister di Hustisia i Minister di Gobernashon, Planifikashon i Servicio Públiko enkuanto situashon di seguridat den tráfiko riba nos pais i un maneho nobo di tráfiko pa skapa bida di nos siudadanonan. ----- Oproep voor een Centrale Commissievergadering op DINSDAG 11 oktober 2022 om 09.00uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Overleggen met de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Minister van Justitie en Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening inzake veiligheid in het verkeer in ons land een nieuw verkeersbeleid om het mensenleven te redden.


 1.   

  Kopia di karta fechá 6 di ougùstùs 2022, di e Partido Polítiko Pueblo Soberano na e Minister Presidente i di Asuntunan General di Kòrsou, ku e tópiko: “Nesesidat urgente di informashon korekto i verídiko riba nos Refineria; e ardu mayó di nos ekonomia”. ----- Afschrift van brief d.d. 6 augustus 2022, van het Politieke Partij Pueblo Soberano aan de Minister President en van Algemene Zaken van Curaçao, met als onderwerp: “Dringende behoefte naar juiste en werkelijke informatie over onze Raffinaderij; belangrijke slagader van onze economie”.


 1.   

  Besluit d.d. 29 augustus2022, Zittingsjaar 2021-2022 van de Staten van Curaçao, waarin besloten is: tot instellen van een "Tijdelike Commissie Nieuwbouw". ----- Dekreto fechá 29 di ougùstùs 2022, Seshon 2021-2022 di e Parlamento di Kòrsou, unda a disidí: pa instalá un "Komishon Temporal Konstrukshon Nobo".


 1.   

  Karta fechá 27 sèptèmber 2022, kasonr. 2022/027991, di e Minister di Desaroyo Ekonómiko na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario R.A. Yung den karta no. 21-22/00996-0 di 3 di ougùstùs 2022, ku e tópiko: Ampliashon produktonan di “Makuto Básiko”. ----- Brief d.d. 27 september 2022, zaaknr. 2022/027991, van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid R.A. Yung bij brief no. 21-22/00996-0 van 3 augustus 2022, met als onderwerp: Uitbreiding producten van de “Basismand”.


 1.   

  Karta fechá 27 sèptèmber 2022, kasonr. 2022/028215, di e Minister di Desaroyo Ekonómiko na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario R.A. Yung den karta no. 21-22/00996-0 di 9 di ougùstùs 2022, ku e tópiko: Aklarshon riba benta di Toubot ORCA. ----- Brief d.d. 27 september 2022, zaaknr. 2022/028215, van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid R.A. Yung bij brief no. 21-22/00996-0 van 9 augustus 2022, met als onderwerp: Verduidelijking verkoop van de sleepboot ORCA.


 1.   

  Brief d.d. 26 september 20222, kenmerk BU-22/048/JW van de Plaatsvervangend Directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten, houdende de mededeling de Gouverneur van 27 september tot en met 3 oktober 2022 zal worden waargenomen door de waarnemend Gouverneur, mw. M. Russel-Capriles. ----- Karta fechá 26 di sèptèmber 2022, kar. BU-22/048/JW, di e Direktor Suplente di e Gabinete di Gobernador na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, informando ku di 24 di sèptèmber te ku 3 di òktober 2022 e lo keda remplasá dor di e Gobernador suplente, sra. M. Russel-Capriles.


 1.   

  Ontvangen op 26 september 2022 brief met zaaknr. 2021039551/2021039694, van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid G.J.A. Doran bij brieven no. 21-22/00156-1 van 27 oktober 2021, aan de Minister van Algemene Zaken en Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, met als onderwerp: Consternatie inzake de arbeidsgroep vanaf 55 jaar. ----- Risibí riba 26 di sèptèmber 2022, karta ku kasonr. 2021039551/2021039694, di e Minister di Desaroyo Soshal, Trabou i Bienestar na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku ta kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario G.J.A. Doran pa medio di kartanan no. 20-22/00156-1 di 27 di òktober 2021, na e Minister di Asuntunan General i e Minister di Maheno di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko, ku komo tópiko: Konsternashon pa ku e grupo laboral di edat di 55 aña bai ariba.


 1.   

  Brief d.d. 23 september 2022, refno. 0384-a/RvM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, in de periode van 24 tot en met 25 september 2022 naar Bonaire zal afreizen ter bijwoning van de viering van de 40-jarig jubileum van ”Instituto di Deporte Boneiriano (INDEBON)”. ----- Karta fechá 23 di sèptèmber 2022, refnr. 0384-a/RVM, di e Sekretario di Konseho di Ministenan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo informe ku e Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte, den e periodo di 24 te ku 25 di sèptèmber 2022 lo biaha pa Boneiru pa presensia e selebrashon di 40-aña aniversario di ”Instituto di Deporte Boneiriano (INDEBON)”.


 1.   

  Brief d.d. 23 september 2022, refno. 0365-a/RvM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Financiën, in de periode van 25 tot en met 29 september 2022 naar Nederland zal afreizen om werkbezoek af te leggen bij de Belastingdienst aldaar. ----- Karta fechá 23 di sèptèmber 2022, refnr. 0365-a/RVM, di e Sekretario di Konseho di Ministenan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo informe ku e Minister di Finansa, den e periodo di 25 te ku 29 di sèptèmber 2022 lo biaha pa Hulande pa aya hasi bishita di trabou na ofisina di Impuesto.


 1.   

  Karta fechá 22 di sèptèmber 2022 di e Miembro di Parlamento M.C.H.C.R. Nita na e Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano, ku e tópiko: Proposishon 'Walk of Famous Pearls'. ----- Brief d.d. 22 september 2022 van het Statenlid M.C.H.C.R. Nita aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning t, met als onderwerp: Voorstel 'Walk of Famous Pearls'.


 1.   

  Brief d.d. 22 september 2022 van de Minister van Justitie aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid G.M. Mc William bij brief no. 21-22/00422-0 van 11 februari 2022, met als onderwerp: Zorgen omtrent de laatste ontwikkelingen bij de brandweerpost te Barber. ----- Karta fechá 22 sèptèmber 2022 di e Minister di Hustisia na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario G.M. Mc William den karta no. 21-22/00422-0 di 11 di febrüari 2022, ku e tópiko: Preokupashon rondó di e ultimo desaroyonan na pòst di brandwer Barber.


 1.   

  P.B. 2022, no. 110 - LANDSVERORDENING van de 22ste september 2022 tot wijziging van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000-1. (Glas skur-tint) (2021-2022-086, 2015-2016-086, 2017-2018-086) ----- P.B. 2022, no. 110 - Ordenansa Nashonal di 22 di sèptèmber 2022 pa kambio di e Ordenansa di Tráfiko di karétera Kòrsou 2000-1. (Gentinte ruiten)


 1.   

  P.B. 2022, no. 108 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 21ste september 2022 tot wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44). ----- P.B. 2022, no. 108 - AREGLO MINISTERIAL KU FUNSHONAMENTU GENERAL, di 21 di sèptèmber 2022 pa kambio di e Desishon di preisnan básiko-, gasolin- i tarifanan di konsumo Kòrsou 1995 (A.B. 1995, no. 44).


 1.   

  P.B. 2022, no. 109 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 21ste september 2022 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). ----- P.B. 2022, no. 109 - AREGLO MINISTERIAL KU FUNSHONAMENTU GENERAL, di 21 di sèptèmber 2022 pa kambio di e Desishon di Preisnan di produktonan petrolero Kòrsou mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).


 1.   

  Brief d.d. 20 september, refno. 0380-a/RvM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening in de periode van 20 tot en met 28 september 2022 naar de Nederland zal afreizen in verband met het ondertekenen van een “Memorandum of Understanding” (MOU) inzake het gebruik van E-depotfaciliteiten tussen Nederland en Curaçao. ----- Karta fechá 20 di sèptèmber 2022, refnr. 0380-a/RVM, di e Sekretario di Konseho di Ministenan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, rekardando informe ku e Minister di Maheno di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko den e periodo di 20 te ku 28 di sèptèmber 2022 lo biaha pa Ulanda en konekshon ku firmamentu di un “Momorando di Entidimiento” enkuanto e uso di fasilidatnan di depósito Elektróniko.


 1.   

  Brief d.d. 20 september 2022, kenmerk RV-22/028/JW, van de waarnemend directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten, houdende aanbieding van brief d.d. 15 september 2022, kenmerk MINBUZA-2022.820457, betreffende aanbieding nader rapport en ongevraagd advies Raad van State inzake Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. (Deel 1) ----- Karta fechá 20 di sèptèmber 2022, kar. RV-22/028/JW, di e direktor di e Gabinete di Gobernador na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku ta entrega di karta di 15 di sèptèmber 2022, kar. MINBUZA-2022.820457, enkuanto entrega di raporte adishonal i konseho no solisitá Konseho di Estado, konvenionan i e Derecho di Union. (Parti 1)


 1.   

  Brief d.d. 20 september 2022, kenmerk RV-22/028/JW, van de waarnemend directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten, houdende aanbieding van brief d.d. 15 september 2022, kenmerk MINBUZA-2022.820457, betreffende aanbieding nader rapport en ongevraagd advies Raad van State inzake Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. (Deel 2) ----- Karta fechá 20 di sèptèmber 2022, kar. RV-22/028/JW, di e direktor di e Gabinete di Gobernador na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku ta entrega di karta di 15 di sèptèmber 2022, kar. MINBUZA-2022.820457, enkuanto entrega di raporte adishonal i konseho no solisitá Konseho di Estado, konvenionan i e Derecho di Union. (Parti 2)


 1.   

  Brief d.d. 20 september 2022, kenmerk RV-22/028/JW, van de waarnemend directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten, houdende aanbieding van brief d.d. 15 september 2022, kenmerk MINBUZA-2022.820457, betreffende aanbieding nader rapport en ongevraagd advies Raad van State inzake Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. (Deel 3) ----- Karta fechá 20 di sèptèmber 2022, kar. RV-22/028/JW, di e direktor di e Gabinete di Gobernador na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku ta entrega di karta di 15 di sèptèmber 2022, kar. MINBUZA-2022.820457, enkuanto entrega di raporte adishonal i konseho no solisitá Konseho di Estado, konvenionan i e Derecho di Union. (Parti 3)


 1.   

  Lijst van Ingekomen Stukken no. 2 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van dinsdag 20 september 2022. ----- Lista nr. 2 di Dokumentonan ku a Drenta, pa trata den e reunion públiko di Parlamento riba djamars 20 di sèptèmber 2022.


 1.   

  Karta fechá 20 di sèptèmber 2022, Ref. PSNPO2022/135, di e Miembro di S.P. Osepa na e Minister di Finansa, ku komo tópiko: Aporte fiskal na gruponan di karnaval pa engrandesé e selebrashon. Brief d.d. 20 september 2022, Ref. PSNPO2022/135, van het Statenlid S.P. Osepa aan de Minister van Financiën, met als onderwerp: Fiscale bijdrage aan karnavalsgroepen ter vergroting van de viering.


 1.   

  Karta fechá 20 di sèptèmber 2022 di e Miembro di Parlamento M.C.H.C.R. Nita na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e tópiko: Petishon pa adaptashon na seremonia di apertura di aña parlamentario. ----- Brief d.d. 20 september 2022 van het Statenlid M.C.H.C.R. Nita aan Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Verzoek ta aanpassing van het ceremonie van de opening van het parlementaire jaar.


 1.   

  Karta fechá 19 di sèptèmber 2022 di e Miembronan di Parlamento Z.A.M. Jesus-Leito, A.M.V. Pauletta i Q.C.O. Girigorie na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e petishon pa un reunion di Komishon Sentral enkuanto Kòrsou ta shushi. Responsabilidat ta di nos tur! Kon por hasi e diferensia? ----- Brief d.d. 19 september 2022 van de Statenleden Z.A.M. Jesus-Leito, A.M.V. Pauletta i Q.C.O. Girigorie aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met het verzoek om een Centrale Commissie vergadering inzake Curaçao is vuil. Verantwoordelijkheid is van ons allemaal! Hoe kan er een verschil gemaakt worden?


 1.   

  Karta fechá 19 di sèptèmber 2022, kasonr. 2021/041028, di e Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario C.U. Djaoen-Genaro den karta no. 21-22/00252-0 di 26 di novèmber 2021, ku e tópiko: Situashon di edifisio i situashon laboral na Biblioteka Nashonal. ----- Brief d.d. 19 september 2022, zaaknr. 2021/041028, van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid C.U. Djaoen-Genaro bij brief no. 21-22/00252-0 van 26 november 2021, met als onderwerp: Staat van het gebouw en arbeidsomstandigheid te Biblioteka Nashonal.


 1.   

  Brief d.d. 19 september 2022, refno. 0375-a/RVM, van de Adjunct-Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister President, 19 tot en met 24 september 2022 naar de Verenigde Staten zal afreizen ter deelname aan de 77ste zitting van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York (VS). ----- Karta fechá 19 di sèptèmber 2022, refno. 0375-a/RVM, di e Sub-Sekretario di e Konseho di Ministernan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, partisipando ku e Minister Presidènt di 19 te ku 24 di sèptèmber 2022 lo biaha pa Estadonan Uní na e di 77 seshon di e reunion General di Nashonnan Uní na New York (NU).


 1.   

  Brief d.d. 19 september 2022, zaaknr. 2022/032657, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Relevante raadsbesluiten en bijbehorende bijlagen van de RMR inzake normering topkinkomen. (Deel 1) (2021-2022-187 en 2020-2021-187) ----- Karta fechá 19 di sèptèmber 2022, kasonr. 2022/032657, di e Minister di Finansa na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku komo tópiko: Desishonnan Relevante di Hunta di Konseho i aneksonan korespondiente di e RMR enkuanto normashon di ingresonan tòp. (Deel1) (2021-2022-187 i 2020-2021-187) RMR (Rijks Ministerraad)


 1.   

  Brief d.d. 19 september 2022, zaaknr. 2022/032657, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Relevante raadsbesluiten en bijbehorende bijlagen van de RMR inzake normering topkinkomen. (Deel 2) (2021-2022-187 en 2020-2021-187) ----- Karta fechá 19 di sèptèmber 2022, kasonr. 2022/032657, di e Minister di Finansa na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku komo tópiko: Desishonnan Relevante di Hunta di Konseho i aneksonan korespondiente di e RMR enkuanto normashon di ingresonan tòp. (Deel2) (2021-2022-187 i 2020-2021-187)


 1.   

  DI DOS KONVOKASHON RENOBA di e reunion di Komishon Sentral di skòrs riba djamars, 21 di yüni 2022, pa 10or di mainta i yamá pa djaluna, 19 di sèptèmber 2022 pa 9or di mainta ku e punto di agènda: “2. Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsglieerde entiteiten)(Zittingsjaar 2020-2021-187) (Nota naar aanleiding van het nader voorlopig verslag*)”, awor lo wòrdu reanudá i tratá riba djaluna, 19 di sèptèmber 2022, pa 10or di mainta.


 1.   

  KAMBIO DI ORARIO pa e DI DOS KONVOKASHON RENOBA di e reunion di Komishon Sentral di djamars 21 juni 2022 pa 10.00, AWOR RIBA DJALUNA 19 di SEPTEMEBER 2022 PA 10.00or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: "Proyekto di Ley konteniendo stipulashon di reglanan pa entidatnan afiliá na gobièrnu (Proyekto di Pei promé transakshon optimalisashon entidatnan afiliá na gobièrnu) (Seshon 2020-2021-187) (Nota Enkuanto e Relato Preliminar Adishonal) ----- WIJZIGING VAN DE TIJD van DE TWEEDE HERNIEUWDE OPROEP voor de Centrale Commissie-vergadering van dinsdag 21 juni 2022 om 10.00, NU OP maandag 19 september 2022 om 10.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: “Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsglieerde entiteiten)(Zittingsjaar 2020-2021-187) (Nota naar aanleiding van het nader voorlopig verslag*)”.


 1.   

  HERVATTING van de Centrale Commissievergadering van dinsdag 21 juni 2022 om 10.00, NU OP maandag 19 september 2022 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: “Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimalisering overheidsglieerde entiteiten)(Zittingsjaar 2020-2021-187) (Nota naar aanleiding van het nader voorlopig verslag*)”. ----REANUDASHON di e reunion di Komishon Sentral di djamars 21 juni 2022 pa 10.00, AWOR RIBA DJALUNA 19 di SEPTEMEBER 2022 PA 09.00 or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: "Proyekto di Ley konteniendo stipulashon di reglanan pa entidatnan afiliá na gobièrnu (Proyekto di Pei promé transakshon optimalisashon entidatnan afiliá na gobièrnu) (Seshon 2020-2021-187) (Nota Enkuanto e Relato Preliminar Adishonal)


 1.   

  Brief d.d. 16 september 2022, ken. Cft 202200113, van het College Financieel Toezicht (Cft) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Besloten overleg Cft Curaçao en Sint Maarten met de Commissie Financiën van de Staten van Curaçao. Dit op 19 oktober 2022 om 11.45 uur. ----- Karta fechá 16 di sèptèmber 2022, kar. Cft 202200113, di e Kolegio di Supervishon Finansiero Kòrsou i Sint Maarten (Cft) na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku komo tópiko: Konsulta privá Cft Kòrsou i Sint Maarten ku e Komishon di Finansa di Parlamento di Kòrsou. Esaki riba 19 di òktober 2022 pa 11.45 or.


 1.   

  P.B. 2022, no. 106 - LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de september 2022 strekkende tot wijziging van het Landsbesluit SPAW-I1. ----- P.B. 2022, no. 106 - DEKRETO, KONTENIENDO MEDÍDANAN GENERAL, di 16 di sèptèmber 2022 pa kambio di e Dekreto SPAW-I1.


 1.   

  Brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met de vraag of het voor hun haalbaar is om aan te nemen dat de Landsverordening (Normering Topinkomens) eind november 2022 is vastgesteld en per 1 januari 2023 in werking treedt. ----- Karta di e Minister di Maheno di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e pregunta alkansabel pa nan konkluí ku e Ordenansa Nashonal (Normashon di Ingresonan Tòp) ta stipulá pa fin di novèmber 2022 en ku pa 1 di yanüari 2023 e por drenta na vigor.


 1.   

  Brief d.d. 16 september 2022 van de Voorzitter van de Staten aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, met als onderwerp: behandeling ontwerplandsverordening eerste tranche optimalisering overheidsgelieerde entiteiten (2020-2021-187). ----- Karta fechá 16 di sèptèmber 2022, di e Presidente di Parlamento di Kòrsou na e Minister di Maheno di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko, ku e tópiko: tratamentu proyekto di lei promé tranche optimalisashon entidatnan afiliá na gobièrnu(2020-2021-187).


 1.   

  Karta fechá 16 sèptèmber 2022 di e Minister di Salubridat, Medioambiente i Naturalesa na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario G.M. Mc William den karta no. 21-22/00856-0 di 9 di yüni 2022, ku e tópiko: situashon di ambulans. ----- Brief d.d. 16 september 2022 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid G.M. Mc William bij brief no. 21-22/856-0 van 9 juni 2022, met als onderwerp: situatie bij de ambulancedienst.


 1.   

  Konvokashon pa un reunion di Komishon Sentral riba DJABIÈRNÈ 16 di sèptèmber 2022 pa 09.00 or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Enseñansa Siensia, Kultura i Deporte enkuanto e rapòrt “Beleidsreactie nulmeting van het Curaçaose onderwijsbestel”. ----- Oproep voor een Centrale Commissievergadering op VRIJDAG 16 september 2022 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Overleggen met Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport inzake het rapport “Beleidsreactie nulmeting van het Curaçaose onderwijsbestel”.


 1.   

  Brief d.d. 15 september 2022 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid A.M.V. Pauletta bij brief no. 21-22/00355-0 van 3 januari 2022, met als onderwerp: Personeelstekort om COVID-19 patiënten te behandelen. ----- Karta fechá 15 sèptèmber 2022 di e Minister di Salubridat, Medioambiente i Naturalesa na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario A.M.V. Pauletta den karta no. 21-22/00355-0 di 3 di yanüari 2022, ku e tópiko: Falta di personal pa atende ku kasonan di COVID-19 na CMC.


 1.   

  Brief d.d. 15 september 2022 van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid E.R. Gerard bij brief no. 21-22/00942-0 van 4 juli 2022, met als onderwerp: “situatie van MRI bij CMC”. ----- Karta fechá 15 sèptèmber 2022 di e Minister di Salubridat, Medioambiente i Naturalesa na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario E.R. Gerard den karta no. 21-22/00942-0 di 4 di yüli 2022, ku e tópiko: “situashon di MRI na CMC”.


 1.   

  Brief d.d. 15 september 20222, kenmerk BU-22/047/JW van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten, houdende de mededeling de Gouverneur van 15 tot en met 24 september 2022 zal worden waargenomen door de waarnemend Gouverneur, mw. M. Russel-Capriles. ----- Karta fechá 15 di sèptèmber 2022, kar. BU-22/047/JW, di e direktor di e Gabinete di Gobernador na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, informando ku di 15 te ku 24 di sèptèmber 2022 e lo keda remplasá dor di e Gobernador suplente, sra. M. Russel-Capriles.


 1.   

  Brief d.d. 15 september 2022, kenmerk 20220915/164/DO, van Amnesty International aan de Commissie van Justitie van de Staten van Curaçao met het verzoek om de mening van de commissie te vernemen inzake de vluchtelingensituatie op Curaçao. ----- Karta fechá 15 di sèptèmber 2022, kar. 20220915/164/DO, Amnesty International na e Komishon di Hustisia di Parlamento di Kòrsou, ku petishon pa sa e opinion dje komishon enkuanto e kondishon di refugiadonan na Kòrsou.


 1.   

  KANSELASHON di reunion di Komishon Sentral konvoká pa DJAWEPS 15 di sèptèmber 2022 pa 09.00or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Hustisia i Tim di Maneho di Korps Politie Curaçao (KPC) enkuanto oumento di kriminalidat. (Pa evitá konfushon, ta baha e konvokashon anterior, SOLAMENTE for di e agènda). ----- AFLASTING van de opgeroepen Centrale Commissievergadering van DONDERDAG 15 september 2022 om 09.00uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Overleggen met Minister van Justitie en het Bestuur van de Korps Politie Curaçao (KPC) inzake de Stijging van Criminaliteit. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep, ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Konvokashon pa un reunion di Komishon Sentral riba DJAWEPS 15 di sèptèmber 2022 pa 09.00or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Hustisia i direktor di “Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC)” enkuanto e maneho di e kompleho “Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao”. ----- Oproep voor een Centrale Commissievergadering op DONDERDAG 15 september 2022 om 09.00uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Overleggen met Minister van Justitie en de directeur van “Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC)” inzake de het beleid van het gebouw van Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao.


 1.   

  Konvokashon pa un reunion di Komishon Sentral riba DJAWEPS 15 di sèptèmber 2022 pa 09.00or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: Deliberashon ku Minister di Hustisia i Tim di Maneho di Korps Politie Curaçao (KPC) enkuanto oumento di kriminalidat. ----- Oproep voor een Centrale Commissievergadering op DONDERDAG 15 september 2022 om 09.00uur. Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4. Agènda: Overleggen met Minister van Justitie en het Bestuur van de Korps Politie Curaçao (KPC) inzake de Stijging van Criminaliteit.


 1.   

  Brief d.d. 14 september 2022 van de Algemene Bond Overheidspersoneel (ABVO) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: wijziging met betrekking tot artikel 9 van de Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020 (PB 2020 no. 158). ----- Karta fechá 14 di sèptèmber 2022 di e Algemene Bond Overheidspersoneel (ABVO) na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku komo tópiko: kambio enkuanto artíkulo 9 di e Ordenansa Nashonal rekorte kondishonnan laboral 2020 (PB 2020 no. 158).