RIS Documenten

Total records: 6924
Page 1 of 139

 1.   

  Lijst van Ingekomen Stukken no. 24 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van MAAN 29 juni 2020.


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op WOENSDAG 15 juli 2020 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 1. "Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening (Zittingsjaar 2019-2020-152) (MEMORIE VAN ANTWOORD)". 2. "Ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot uitzonderingtoestanden (Landsverordening uitzonderingtoestand) (2019-2020-168)".


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op DONDERDAG 9 juli 2020 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 1. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar i direktor di ‘Sociaal-Economische Raad (SER)’ enkuanto ‘Future of Work’. 2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar i Minister di Desaroyo Ekonómiko enkuanto e situashon laboral aktual den e situashon di COVID-19 i sosten finansiero di Gobièrnu.


 1.   

  HERNIEUWDE Oproep voor een Centrale commissievergadering op DONDERDAG 9 juli 2020, om 09.00 uur. (I.v.m. herformulering van agendapunt 1) Agenda: 1. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte i direktor di ‘Sociaal-Economische Raad (SER)’ enkuanto ‘Future of Work’. 2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar i Minister di Desaroyo Ekonómiko enkuanto e situashon laboral aktual den e situashon di COVID-19 i sosten finansiero di Gobièrnu. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op DONDERDAG 9 juli 2020, om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon ku Promé Minister I Minister di Finansa enkuanto deklarashon resientemente i interpretashon di Minister President Señor Rutte i Sekretario di Estado Señor Knops pa ku kondishonnan stipulá dor di Hulanda i kondishonnan imponé riba Kòrsou den nan karta na Gobièrnu di Kòrsou fechá 6 di yüli 2020.


 1.   

  AFLASTING van de opgeroepen Centrale commissievergadering op DONDERDAG 9 juli 2020, om 09.00 uur. Agenda: “1. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte i direktor di ‘Sociaal-Economise Raad (SER)’ enkuanto ‘Future of Work”; “2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar i Minister di Desaroyo Ekonómiko enkuanto e situashon laboral aktual den e situashon di COVID-19 i sosten finansiero di Gobièrnu” (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Brief d.d. 9 juli 2020, nr. 2020/021156, van de Minister President aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, zijnde beantwoording van brief van 7 juli 2020, met als onderwerp: petishon pa dokumento(nan).


 1.   

  Brief d.d. 8 juli 2020, refno. 0228-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister President van 8 tot en met 12 juli 2020 naar Nederland zal afreizen i.v.m. het bijwonen van de vergadering va de Rijksministerraad.


 1.   

  Afschrift van een open brief d.d. 8 juli 2020 van Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) aan Voorzitter van de Rijksministerraad, enz. inzake het opleggen van bezuinigingsmaatregelen op landen in het Caribisch gebied die deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden en in het bijzonder Curaçao.


 1.   

  Brief d.d. 7 juli 2020 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met als onderwerp: Risibi tur dokumento den kuadro di kondishonnan stipulá dor di Hulanda pa por bini na remarke pa un fiansa.


 1.   

  Brief d.d. 7 juli 2020, kenmerk RV-20/020/JW, van de Plaatsvervangend Directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van brief d.d. 26 juni 2020, kenmerk MINBUZA-2020.396026, met bijlgen, betreffende: Verdragen tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapen en inzake de vernietiging van deze wapens; Genève, 3 september 1992.


 1.   

  Brief d.d. 7 juli 2020 van het Statenleden E.M.A. Rozendal, R.F. Calmes en S.C.A. Walroud aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, zijnde een addendum aan hun brief van 5 juli 2020 met als onderwerp: Petishon pa un Reunion Públiko di Parlamento riba deklarashon resientemente i interpretashon di Minister President Señor Rutte i Sekretario di Estado Señor Knops pa ku kondishonnan stipulá dor di Hulanda i kondishonnan imponé riba Kòrsou den nan karta na Gobièrnu di Kòrsou fechá 6 di yüli 2020


 1.   

  Brief d.d. 7 juli 2020 van het Statenlid M.C. Moses aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met als onderwerp: Dokumentonan ku e kondishonnan pa risibí un fiansa di Hulanda.


 1.   

  Brief d.d. 6 juli 2020 van het Statenlid E.M.A. Rozendal aan de Minister van Justitie met als onderwerp: No por keda wak i protehá interes di e podefil riba esun di e víktima.


 1.   

  Brief d.d. 6 juli 2020 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met als onderwerp: Ehérsito hulandes a tèst metodologia kontroversial di Guerra riba lokalnan na Kòrsou?


 1.   

  Brief d.d. 6 juli 2020 van Sindikato Transport Uní (STU) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Faltamentu ku lei di preis di kombustibel dor di Gobièrnu di Pais Kòrsou.


 1.   

  Brief d.d. 6 juli 2020, refnr. 2020/020233, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van brief van 19 juni 2020 van het Statenlid R.F. Calmes met als onderwerp: Tin mas opshon pa mantené refineria habrí I skapa kupo di trabou.


 1.   

  Brief d.d. 5 juli 2020 van het Statenlid E.M.A. Rozendal aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Petishon pa un Reunion Públiko riba deklarashon resientemente I interpretashon di Minister President Rutte i Sekretario di Estado Sr. Knops pa ku kondishonnan stipulá dor di Hulanda


 1.   

  Resolutie van manifestanten bestaande uit ouders en onderwijspersoneel n.a.v. manifestatie georganiseerd door DOEN, STSK en ReMa Uní op 3 juli 2020.


 1.   

  Oproeping tot bijwoning van een plechtige vergadering van de Staten van Curaçao op DONDERDAG 2 juli 2020 om 07:30 uur i.v.m. de viering van "Dia di Bandera". Vergaderplaats: Wilhelminaplein 4.


 1.   

  Aflasting: Uitnodiging van Gobiernu di Kòrsou aan de ceremonie waar het vlag gestreken zal worden. Op WOENSDAG 1 juli 2020 om 17:30-20.00 uur. En de Inter-Relieuze ceremonie ter reflectering aan de 36ste Dia di Bandera di Kòrsou, op DONDERDAG 2 juli 2020 om 07.30-09.00 uur


 1.   

  Op 2 juli 2020 ontvangen van Fundashon Bos di Hubentut de Resolutie “Dia di Emansipashon 2020”.


 1.   

  Aflasting: Uitnodiging van Gobiernu di Kòrsou aan de ceremonie waar het vlag gestreken zal worden. Op WOENSDAG 1 juli 2020 om 17:30-20.00 uur. En de Inter-Relieuze ceremonie ter reflectering aan de 36ste Dia di Bandera di Kòrsou, op DONDERDAG 2 juli 2020 om 07.30-09.00 uur


 1.   

  Brief d.d. 1 juli 2020, no. 049-20, van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Voortgang aanbieding rapporten Rekenkamer. Het betreft de volgende onderzoeken: -Consultancybeleid; -Curaçaohuis, -Incidentele subsidies aan ‘Centro Social y Deportivo Barber’, ‘Fundashon Formashon i Alegria Despues di Skol’ en ‘Fundashon Centro di Victory Boys’; -Hospital Nobo Otrobanda (Kosten); en -Hospital Nobo Otrobanda (Duurzame exploitatie).


 1.   

  Brief d.d. 30 juni 2020, UV/349/2019-2020, van de Voorzitter van de Staten van Sint Maarten aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, betreft doorsturen kopie brief van het lid Heyliger-Marten aan het lid van Dam. Dit betreft een ingediende motie over de uitvoering van het gevangeniswezen op Sint Maarten.


 1.   

  Memorie van Antwoord, Nota van Wijziging en het Gewijzigd Ontwerp d.d.30 juni 2020 inzake Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening (Zittingsjaar 2019-2020-152). No’s. 5 t/m 7


 1.   

  Brief d.d. 30 juni 2020, nummer 044-20, van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Jaarverslag 2019.


 1.   

  Brief d.d. 29 juni 2020 van mevr. M. Liberia-Peters aan onder anderen de Staten van Curaçao, inzake de maatschappelijke situatie op Curaçao en het stilliggen van de raffinaderij.


 1.   

  P.B. 2020, no. 69 - LANDSBESLUIT van de 29ste juni 2020, no. 20/769. (Wijziging Landsbesluit tijdelijke inreisverbod alle landen en gebieden)


 1.   

  P.B. 2020, no. 71 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste juni 2020 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203)


 1.   

  P.B. 2020, no. 70 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste juni 2020 tot wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44)


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op MAANDAG 29 juni 2020, om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Proposishon pa redukshon di 25% di kondishonnan laboral di miembronan di Parlamento. 3. Konsepto di presupuesto di Parlamento di Kòrsou pa aña 2021."


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de gewone vergadering op MAANDAG 29 juni 2020, om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunt: '4. Susesonan ku a tuma lugá den sentro di siudat durante manifestashonnan di dia 24 di yüni 2020".


 1.   

  Afschrift van brief d.d. 28 juni 2020, van de UP Fractieleider mw. G. Heyliger-Marten van het Parlement van Sint Maarten aan de Voorzitter van het Parlement van Sint Maarten houdende bijlagen geadresseerd aan hun Minister President. Dit met betrekking tot een motie die aangenomen was in hun openbare vergadering van 20 mei 2020


 1.   

  P.B. 2020, no. 57 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 27ste mei 2020 tot wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44)


 1.   

  P.B. 2020, no. 58 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 27ste mei 2020 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203)


 1.   

  P.B. 2020, no. 59 - LANDSBESLUIT van de 26ste mei 2020, no. 20/551 houdende inwerkingtreding van de Petroleumlandsverordening zeegebied van Curaçao


 1.   

  Brief d.d. 26 juni 2020, no. 2020/019383b, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende aanbieding van de financiële managementrapportage (FMR) over de maand april 2020.


 1.   

  P.B. 2020, no. 68 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 25ste juni 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling avondklok en verboden openbare plaatsen juni 2020


 1.   

  Verslag van de Staten van Curaçao inzake Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie. 35 202 (R2126) Nr. 9


 1.   

  AFLASTING van de opgeroepen gewone vergadering van DONDERDAG 25 juni 2020, om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunt: 2. Delibershon ku Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa enkuanto falasilidat pa piskadónan ku ta den situashon deplorabel i ku no ta wòrdu mantené dor di Gobièrnu di Kòrsou pa piskadódonan por ehersé nan fishi komo debe ser. (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op DONDERDAG 25 juni 2020, om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Delibershon ku Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa enkuanto falasilidat pa piskadónan ku ta den situashon deplorabel i ku no ta wòrdu mantené dor di Gobièrnu di Kòrsou pa piskadódonan por ehersé nan fishi komo debe ser.


 1.   

  Brief d.d. 24 juni 2020 van de Statenleden G.S. Pisas, M.A. dos Santos, M.C. Moses en J.L Cordoba aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met het verzoek om een gewone vergadering met een urgente karakter bij één te reopen inzake: Susesonan ku a tuma lugá den sentro di siudat durante manifestashonnan di dia 24 di yüni 2020.


 1.   

  P.B. 2020, no. 67 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 24ste juni 2020 houdende het instellen van een avondklok wegens buitengewone omstandigheden als bedoeld in artikel 5 en tevens aanwijzing van verboden openbare plaatsen als bedoeld in artikel 39a van de Landsverordening openbare orde1 (Tijdelijke regeling avondklok en verboden openbare plaatsen juni 2020)


 1.   

  Brief d.d. 24 juni 2020 van de Statenleden G.S. Pisas, J.R. Carolina en C.F. Cooper aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Debate ku Konseho Supremo Elektoral (KSE) riba diferente aspektonan relashoná ku nan tarea pa organisá elekshonnan liber i sekreto na Kòrsou i pa garantisá ku no tin ningun akshon ku por krea duda den integridat di e proseso elektoral. Met het verzoek om een Centrale Commissie vergadering van de Staten bij een te roepen.


 1.   

  Lijst van Ingekomen Stukken no. 24 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van MAANDAG 24 juni 2020.


 1.   

  Brief d.d. 24 juni 2020 van het Statenlid G.S. Pisas aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur met als onderwerp: Problema ku desishonnan pa yega na un plafón pa spesialistanan ta okashoná serka spesialistanan di wowo.


 1.   

  Brief d.d. 24 juni 2020 van het Statenlid C.F. Cooper aan de Minister van Justitie met als onderwerp: Atrako o aktonan di vandalismo ta kabando ku empresarionan do Kòrsou i nan no ta mira ningun akshon konkreto di parti Minister di Hustisia pa protehé nan di e aktonan aki.


 1.   

  Brief d.d. 23 juni 2020 van het Statenlid C.F. Cooper aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur met als onderwerp: Kaso di un ser humano ku mester di kuido medico urgente.


 1.   

  P.B. 2020, no. 66 - LANDSBESLUIT van de 23ste juni 2020, no. 20/735