RIS Documenten

Total records: 5236
Page 1 of 105

 1.   

  Brief d.d. 28 januari 2019, kenmerk RV-19/0001/JW, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van brief d.d. 14 januari 2019 kenmerk MINBUZA-2019.16793, met bijlagen, betreffende lijsten van verdragen in voorbereiding.


 1.   

  Uitnodiging van de University of Curaçao (UoC) aan de Leden van de Staten van Curaçao ter gelegenheid van de aanvaarding van het hoogleraarsambt van prof. dr. Wouter Wemer tot buitengewoon hoogleraar Internationaal Publiekrecht, waar hij een oratie getiteld “De Kracht van Herhaling; een analyse van preambules van VN-resoluties inzake terrorismebestrijding” zal uitspreken. Tevens zal prof. dr. Fres Soons een afscheidsrede houden. Op WOENSDAG 27 februari 2019 om 20:00 uur in de aula van de Universiteit van Curaçao.


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op MAANDAG 25 februari 2019, om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 1. "Initiatief-ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Vergunningslandsverordening (Zittingsjaar 2017-2018-119)". 2. "Initiatief-ontwerplandsverordening regelende de vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder op Curaçao (Deurwaarderslandsverordening) (Zittingsjaar 2016-2017-114)".


 1.   

  Oproep HERVATTING van de Centrale Commissie vergadering van maandag 12 november 2018, om 10.00 uur, op VRIJDAG 22 februari 2019 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 1. Deliberashon ku Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa enkuanto trayekto di konstrukshon di Hospital Nobo Otrobanda konforme moshonnan di Parlamento (29 di òktober 2013 i 24 di aprel 2018)


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de Centrale Commissie vergadering op MAANDAG 12 november 2018, om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 3. Deliberashon ku representantenan di Sitkom enkuanto e rapòrt di evaluashon di reorganisashon di UTS.


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op DONDERDAG 21 februari 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon ku Minister di Finansa enkuanto supsidio pa Instituto pa Formashon Musikal.


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op WOENSDAG 20 februari 2019, om 14.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 1. “Ontwerplandsverorndeing houdende vaststelling van een aanvullende regeling inzake de taak, de organisatie, de bevoegdheden en het beheer van het Korps Politie Curaçao (Politieregeling 2019) (Zittingsjaar 2018-2019-139)". 2. "Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35 099) (R2114)".


 1.   

  HERVATTING oproep voor de gewone vergadering van 5 februari 2019, om 10.00 uur, op DINSDAG 19 februari 2019 om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: "2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa, Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano i Minister di Finansa enkuanto situashon di nos grandinan den kasnan di kuido i bienestar di nos grandinan general".


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op MAANDAG 18 februari 2019, om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon ku Minister di Hustisia enkuanto evaluashonnan di Leinan di Konsenso i punto di bista di e ministernan di “Justitieel Vierlanden Overleg” tokante e reportahe konhunto di e 4 paisnan riba e evaluashon di e Leinan di Konsenso. 3. Deliberashon ku Minister di Hustisia riba e tópiko: Kriminalidat tin Kòrsou un biaha mas den su gara, atrako i asesinato ta órden di dia, abitantenan no tin trankilidat ni seguridat den nan propio kas.


 1.   

  Uitnodiging van the Cultural and Artistic Troupe from Henan Provence-China aan de Leden en de Griffier van de Staten van Curaçao aan de viering van het 70ste anniversarium van het Cultural Center Curaçao dat the People’s Republic of China in Willemstad. Op ZONDAG 17 februari 2019, van 19:00 tot 21:30 uur, te de International School. R.S.V.P.


 1.   

  Brief d.d. 14 februari, zaaknr. 2019/005937, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld bij brief van 11 februari 2019 van het Statenlid C.S. Obispo, met als onderwerp: Konbenio di Savaneta.


 1.   

  Brief d.d. 14 februari 2019 van het Presidium aan de Leden inzake Voorzieningen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen (Rijkswet Koninkrijksgeschillen).35 099 (R2114) Nr. 6


 1.   

  Landsverordening houdende vaststelling van een aanvullende regeling inzake de taak, de organisatie, de bevoegdheden en het beheer van het Korps Politie Curaçao (Politieregeling 2019) (Zittingsjaar 2018-2019-139). No. 1 t/m 3, INCLUSIEF advies Raad van Advies.


 1.   

  Gewijzigde motie, voorgesteld 12 februari 2019, van het lid Lodders c.s. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 9 inzake Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving. (Trb. 2018, 86, en Trb. 2017, 194) 34 853 (R2096) Nr. 11


 1.   

  Gewijzigde motie, voorgesteld 12 februari 2019, van het lid van Weyenberg c.s. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 10 inzake Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving. (Trb. 2018, 86, en Trb. 2017, 194) 34 853 (R2096) Nr. 12


 1.   

  Brief d.d.11 februari 2019, refno. 0060-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van 8 februari tot en met 16 februari 2019 uitlandig zal zijn in verband met een werkbezoek in het kader van HNO.


 1.   

  Op 11 februari 2019 ontvangen brief van de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld bij brief van 17 december 2018 van het Statenlid C.S. Obispo, met als onderwerp: "Leiddraad functioneringsgesprekken Curaçao".


 1.   

  Brief d.d. 11 februari 2019 van Stichting Help de Schoolkinderen van Curaçao aan de Voorzitter van de Commissie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met als onderwerp: Duna un relato di e trabounan ehersé durante 2 aña di eksistensia.


 1.   

  Brief d.d. 11 februari 2019 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met als onderwerp: Konbenio di Savaneta.


 1.   

  Brief d.d. 11 januari 2019, zaaknr. 2019/001099, van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende aanbieding van jaarrekening 2017 van FTAC.


 1.   

  Brief d.d. 10 februari 2019 van het Statenlid C.C.F. Cooper aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met als onderwerp: Posibel aktonan koruptivo ku a bin ta tuma lugá relashoná ku e trayekto pa buska un operador pa refineria Isla.


 1.   

  Brief d.d. 8 februari 2019 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening met als onderwerp: "Bureau lntegriteit", status di plan di akshon 2019.


 1.   

  Brief d.d. 8 februari 2019, zaaknr. 2019/003842-a, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende aanbieding van de financiële management-rapportage (FMR) over de maand november 2018.


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op VRIJDAG 8 februari 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: “Initiatief-ontwerplandsverordening regelende de vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder op Curaçao (Deurwaar-derslandsverordening) (Zittingsjaar 2016-2017-114)”.


 1.   

  Oproeping HERVATTING van de gewone vergadering van 19 november 2018, om 10.00 uur hervat op donderdag 24 januari 2019 om 14.00 uur op DONDERDAG 7 februari 2019 om 14.00 uur . Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 3. Deliberashon ku Minister-president i alabes Minister di Asuntunan General enkuanto sanshonnan ku Union Europeo tin pensá pa tuma kontra di Venezuela i esaki ku sosten di Hulanda ku ta forma parti di nos Reino Hulandes.


 1.   

  Oproeping AANVULLENDE AGENDA van de gewone vergadering van 19 november 2018, om 10.00 uur met HERVATTING op DONDERDAG 7 februari 2019 om 14.00 uur . Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 5. Deliberashon ku Minister-presidente i alabesMinister di Asuntunan General enkuanto desishon di gabinete Rhuggenaath pa no rekonosé e gobièrnu ku resientemente a huramentá na Venezuela.”


 1.   

  AFLASTING van de Oproep voor de gewone vergadering van donderdag 7 februari 2019 om 14.00 uur . Agenda: 3. "Deliberashon ku Minister-president i alabes Minister di Asuntunan General enkuanto sanshonnan ku Union Europeo tin pensá pa tuma kontra di Venezuela i esaki ku sosten di Hulanda ku ta forma parti di nos Reino Hulandes". 5. "Deliberashon ku Minister-presidente i alabesMinister di Asuntunan General enkuanto desishon di gabinete Rhuggenaath pa no rekonosé e gobièrnu ku resientemente a huramentá na Venezuela.” (Ter verkoming van verwarring zijn de d.s.b. oproepen van de agenda gehaald (Hervatting en aanvullende agenda van 7 februari 2019).


 1.   

  Verslag d.d. 7 febaruari 2019 inzake Landsverordening tot wijziging van titel 6 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de trust. (Zittingsjaar 2017-2018-131) no. 4


 1.   

  Verslag d.d. 7 februari 2019 inzake landsverordening houdende vaststelling van de jaarrekening van Curaçao voor het dienstjaar 2014. (Zittingsjaar 2017-2018-132) No. 4


 1.   

  Brief d.d. 6 februari 2019, zaaknr. 2019/005099, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Staat C-2 inclusief overzicht nagekomen jaarrekening 2017 van Deelnemingen van het Land Curaçao.


 1.   

  Afschrift van brief d.d. 6 februari 2019, zaaknr. 2019/04942, van de Minister Onderwijs, Wetenschap Cultuur, en Sport aan de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC), met als onderwerp: onderzoek incidentele subsidies aan “Centro Deportivo Barber”, Fundashon Formashon i Alegria” en “Fundashon C. Victory Boys”.


 1.   

  Motie voorgesteld 6 februari 2019 door de leden Lodders en van Weyenberg inzake Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving. (Trb. 2018, 86, en Trb. 2017, 194) 34 853 (R2096) Nr. 9


 1.   

  Motie voorgesteld 6 februari 2019 door de leden van Weyenberg en Lodders inzake Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving. (Trb. 2018, 86, en Trb. 2017, 194) 34 853 (R2096) Nr. 10


 1.   

  HERIEUWDE Oproep voor de gewone vergadering op WOENSDAG 6 februari 2019, om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon enkuanto funshonamentu di nos demokrasia den Parlamento i nos Reglamentu di Òrden den praktiká i e maneho en general di aktual Presidente di Parlamento. 3. Deliberashon enkuanto e “Samenwerkingsconvenant”, su konsekuensianan i plannan di Gabinete Rhuggenaath.


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op WOENSDAG 6 februari 2019, om 9.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon enkuanto funshonamentu di nos demokrasia den Parlamento i nos Reglamentu di Òrden den praktiká i e maneho en general di aktual Presidente di Parlamento. 3. Deliberashon enkuanto e “Samenwerkingsconvenant”, su konsekuensianan i plannan di Gabinete Rhuggenaath.


 1.   

  Lijst van Ingekomen Stukken no. 9 ter behandeling in de gewone vergadering van de Staten van DINSDAG, 5 februari 2019.


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering op DINSDAG 5 februari 2019, om 10.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa, Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano i Minister di Finansa enkuanto situashon di nos grandinan den kasnan di kuido i bienestar di nos grandinan general. 3. Deliberashon ku Minister di Asuntunan General, Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Minister di Ensenansa, Siensia, Kultura i Deporte, Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa, Minister di Hustisia, Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano i Minister di Finansa enkuanto maneho di Gobièrnu riba bienestar di mucha.


 1.   

  TWEEDE HERNIEUWDE oproep voor een gewone vergadering op DINSDAG 5 februari 2019, om 11.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Deliberashon ku Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa, Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano i Minister di Finansa enkuanto situashon di nos grandinan den kasnan di kuido i bienestar di nos grandinan general. 3. Deliberashon ku Minister di Asuntunan General, Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Minister di Ensenansa, Siensia, Kultura i Deporte, Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa, Minister di Hustisia, Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano i Minister di Finansa enkuanto maneho di Gobièrnu riba bienestar di mucha.


 1.   

  Advies afdeling Advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader Rapport-2, inzake Verdrag betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico’s veroorzaakt die dit proces beïnvloeden (Verdrag nr. 139, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar negenenvijftigste zitting); Genève, 24 juni 1974 (Trb. 1975, 103), Verdrag betreffende de bescherming van werknemers tegen beroepsrisico’s in het werkmilieu als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen (Verdrag nr. 148, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar drieënzestigste zitting); Genève, 20 juni 1977 (Trb. 1978, 26), Verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen bij de arbeid (Verdrag nr. 170, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zevenenzestigste zitting); Genève, 25 juni 1990. 34 667 (R 2086), Nr. 2 HERDRUK 1


 1.   

  Memorie van Toelichting inzake Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit. 35 130 (R2119) Nr. 3


 1.   

  Voorstel van Rijkswet inzake voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit. 35 130 (R2119) Nr. 2


 1.   

  Oproeping HERVATTING van de Centrale Commissievergadering van DINSDAG 23 oktober 2018, om 15.00 uur, afgelast op VRIJDAG 16 november 2018 om 15.00 uur, op MAANDAG 4 februari 2019 om 10:00 uur Agenda: Deliberashon ku Minister di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko, Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, Minister di Hustisia i un representante di ARBO Consult enkuanto edifisionan di SOAW i imigrashon kaminda departamentunan di Gobièrnu ta ubika i ku ta kousa malesa i un ambiente no korekto pa funshonamentu di empleadonan públiko.


 1.   

  Afschrift van brief d.d. 4 februari 2019 van Sindikato di Trahadó den Edukashon na Kòrsou (SITEK) aan de Raad van Ministers, met als onderwerp: gritu di trahadó.


 1.   

  Brief d.d. 1 februari 2019 van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Rapòrtnan Edifisio SOAW i kontesta riba preguntanan.


 1.   

  Brief d.d. 1 februari 2019 van Consular Corps of Curaçao aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met de mededeling dat er een nieuwe directie is aangesteld.


 1.   

  Brief d.d. 1 februari 2019 van de Statenleden E.G. Cleopa, A.V. Pauletta, en R.F. Calmes aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Reunion públiko riba Samenwerkingsconvenant.


 1.   

  Brief d.d. 30 januari 2019 van het College Financieel Toezicht (Cft) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Besloten overleg Cft Curaçao en Sint Maarten met de Commissie Financiën van de Staten van Curaçao.


 1.   

  Brief d.d. 30 januari 2019, refnr. 2018/046070, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Aanbieding document Groeistrategie Curaçao Integraal & Samenwerkingsconvenant.


 1.   

  Brief d.d. 30 januari 2019, refno. 0041-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen van 30 januari tot en met 1 februari 2019 uitlandig zal zijn in verband met zijn deelname aan de driepartijenoverleg met de Minister-President van Aruba en Sint Maarten.


 1.   

  Brief d.d. 30 januari 2019, refno. 0042-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Financiën van 30 januari tot en met 1 februari 2019 uitlandig zal zijn in verband met zijn deelname aan de driepartijenoverleg.