RIS Documenten

Total records: 9654
Page 1 of 194

 1.   

  P.B. 2022, no. 27 - LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 7de maart 2022 tot wijziging van de artikelen 1 en 7 van de Eilandsverordening Economische Zone Curaçao 1978-1 (Landsbesluit economische zone Koningsplein 2021).


 1.   

  HERVATTING van de Centrale Commissievergadering van het Parlement van Curaçao van donderdag 13 januari 2022 om 10.00 uur, NU OP MAANDAG 23 mei 2022 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: Presentatie ministeriële werkgroep digitalisering onderwijs Curaçao. ------- Reanudashon di e reunión di Komishon Sentral di Parlamento di Kòrsou di djaweps 13 di yanüari 2022 pa 10.00 or, AWOR RIBA DJALUNA 23 dimei 2022 pa 09.00 or. Lokashon: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: Presentashon di grupo di trabou ministerial digitalisashon edukashon Kòrsou.


 1.   

  Brief d.d. 23 mei 2022, refno. 0182-a/RvM2022, van de Adjunct Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Justitie van 23 mei tot en met 2 juni 2022 naar Nederland zal afreizen, ter kennismaking met verschillende Nederlandse regeringsleiders en gesprekvoeringen met topambtenaren van diverse diensten die onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid ressorteren. ----- Karta fechá 23 di mei 2022, refno. 0182-a/RvM2022, di e Sub Sekretario di Konseho di Ministernan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, rekardando anunsio ku di 23 di mei te ku 2 di yüni 2022 e Minister di Hustisia lo biaha pa Ulanda pa sera konosí ku diferente hefenan di gobièrnu Ulandes i pa hiba kòmbersashonnan ku alto funshonarionan di diferente departamentonan ku ta pertenesé na e Ministerio di Hustisia i Seguridat.


 1.   

  Op 23 mei 2022 ontvangen brief met zaaknr. 2022/011523 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid R.A. Yung bij brief no. 21-22/00615-0 van 24 maart 2022, met als onderwerp: Eliminatie koop van Pagatinu via het Pagafasil systeem. ----- Risibí riba 23 di mei 2022, karta ku kasonr. 2022/011523 di e Minister di Desaroyo Ekonómiko na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario R.A. Yung den karta no. 20-21/00615-0 di 24 di mart 2022, ku e tópiko: Eliminashon kompra di Pagatinu via e sistema di Pagafasil.


 1.   

  Brief d.d. 20 mei 2022, zaaknr. 2022/11406, van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid S.J. Croes bij brief no. 21-22/00601-0 van 21 maart 2022, met als onderwerp: Ontwikkeling van onze sportvelden en status van Clinton Foundation. ----- Karta fechá 20 di mei 2022, kasonr. 2022/11406, di e Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario S.J. Croes den karta no. 21-22/00601-0 di 21 di mart 2022, ku e tópiko: Desaroyo na nos vèltnan di deporte i status di Clinton Foundation.


 1.   

  Verslag d.d. 20 mei 2022 van de vaste commissie voor Koninkrijkrelaties houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling). (COHO). 36 031 (R2161) Nr. ----- Reporte fechá 20 di mei 2022 di e komishon fiho di relashonnan di Reino enkuanto reglanan di instalashon di e òrgano Karibeño pa reformashon i desaroyo (Lei di Reino di e órgano Karibeño pa reformashon i desaroyo. (COHO). 36 031 (R2161) Nr.


 1.   

  Versalg d.d. 20 mei 2022 van de Staten van Aruba inzake Regels voor het financieel toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba Financieel toezicht) (RAFT) Nr. 36 032 (R2162) Nr. 5 ------ Reporte fechá 20 di mei 2022 di e Parlamento di Aruba enkuanto Reglanan pa e Supervishon finansiero di Aruba (Lei di Reino Aruba supervishon Finansiero) (RAFT) Nr. 36 032 (R2162) Nr. 5


 1.   

  Verslag d.d. 20 mei 2022 van de Staten van Aruba houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling). (COHO). 36 031 (R2161) Nr. 9 ----- Reporte fechá 20 di mei 2022 di e Parlamento di Aruba enkuanto reglanan di instalashon di e òrgano Karibeño pa reformashon i desaroyo (Lei di Reino di e órgano Karibeño pa reformashon i desaroyo. (COHO). 36 031 (R2161) Nr. 9


 1.   

  E-bericht van 19 mei 2022 van de Tweede Kamer der Staten Generaal aan de Griffiers van de Staten van Curaçao, de Staten van Aruba en de Staten van Sint Maarten met de vraag om uiterlijk WOENSDAG 5 juli 2022 te 17.00 uur, Nederlands tijd, te worden geïnformeerd of de Staten bijzondere gedelegeerden wensen af te vaardigen. Dit i.v.m. de Goedkeuring van het op 5 juli 2021 te Santo Domingo tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144). Nr. 36 017 (R 2159) ----- Email di 19 di mei 2022 di Tweede Kamer der Staten Generaal na e Griffiernan di e Parlamentonan di Kòrsou, di Aruba i di Sint Maarten ku e pregunta pa mas tardá DJARASON 5 di yüli 2022 pa 17.00 or, ora Ulandes, inform’é si e Parlamentonan ta interesá na enkargá un delegashon speshal. Esaki en konekshon ku Aprobashon di e Konvenio di Reino Hulandes establesé 5 di yüli 2021 na Santo Domingo, entre e Reino Hulandes i República Dominicana enkuanto markamentu marítimo (Trb. 2021, 103 en Trb. 2021, 144). Nr. 36 017 (R 2159)


 1.   

  Brief d.d. 19 mei 2022, refno. 0177-a/RVM, van de Adjunct Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Financiën van 19 tot en met 23 mei 2022, uitlandig zal zijn i.v.m. privédoeleinden. ----- Karta fechá 19 di mei 2022, refno. 0177-a/RVM, di e Subsekretario di Konseho di Ministernan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, rekardando anunsio ku e Minister di Finansa lo bai ta for di Pais di 19 te ku 23 di mei 2022, pa motibunan privá


 1.   

  Brief d.d. 19 mei 2022 van het Statenlid G.J.A. Doran aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur met als onderwerp: Taal van brief geadresseerd aan Curaçao Medical Center. ----- Karta fechá 19 di mei 2022 di e Parlamentario G.J.A. Doran na e Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa, ku e tópiko: Idioma di karta dirigí na Curaçao Medical Center.


 1.   

  Brief d.d. 19 mei 2022 van de Statenleden A.C.M. Thodé, J.R. Carolina en D.J. Seferina aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Verzoek om een openbare vergadering met urgente karakter bij één te roepen inzake een hoeveelheid van 29.330 kilo’s aan overdatum producten op de markt. ----- Karta fechá 19 di mei 2022 di e Miembronan di Parlamento A.C.M. Thodé, J.R. Carolina en D.J. Seferina na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e tópiko: Petishon pa konvoká un reunion públiko ku karakter di urgensia riba un kantidat di 29.330 kilo di produktonan kaduká riba merkado.


 1.   

  Verslag d.d. 18 mei 2022 van de Staten van Curaçao houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling). (COHO). 36 031 (R2161) Nr. ----- Reporte fechá 18 di mei 2022 di e Parlamento di Kòrsou enkuanto reglanan di instalashon di e òrgano Karibeño pa reformashon i desaroyo (Lei di Reino di e órgano Karibeño pa reformashon i desaroyo. (COHO). 36 031 (R2161) Nr.


 1.   

  Verslag d.d. 18 mei 2022 van de Staten van Curaçao houdende regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling). (COHO). 36 031 (R2161) Nr. ----- Reporte fechá 18 di mei 2022 di e Parlamento di Kòrsou enkuanto reglanan di instalashon di e òrgano Karibeño pa reformashon i desaroyo (Lei di Reino di e órgano Karibeño pa reformashon i desaroyo. (COHO). 36 031 (R2161) Nr.


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op WOENSDAG 18 mei 2022 om 14.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 1. Goedkeuring van het verslag inzake het concep Rijkswet tot instelling van een orgaan bekend als COHO. 2. Voorstel van de Huishoudelijke Commissie tot instelling van een tijdelijke commissie: "Tijdelijke Commissie Nieuwbouw". ------ Konvokashon na un reunion di Komishon Sentral riba DJARASON 18 di mei 2022 pa 14.00 or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: 1. Aprobashon di e relato enkuanto e konsepto di e lei di Reino pa instituí un organo konosí komo COHO. 2. Proposishon di Komishon di Asuntunan Doméstiko pa stipulashon di e komishon temporal: "Komité Temporal Konstrukshon Nobo".


 1.   

  Invitashon di Asosiashon di Museo i Herensia Kultural di Kòrsou na e Miembronan di Parlamento di Kòrsou na aan de Leden van de Staten van Curaçao, na apertura di e siman di Museo Kòrsou. Riba DJARASON 18 di mei 2022 di 10.00 pa 11.30or, na Museo Mongui Maduro i Museo Hubenil Kòrsou. R.S.V.P.


 1.   

  Brief d.d. 13 mei 20222, kenmerk BU-22/028/JW van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten, houdende de mededeling de Gouverneur van 15 tot en met 17 mei 2022 zal worden waargenomen door de waarnemend Gouverneur, mw. M. Russel-Capriles. ----- Karta fechá 13 di mei 2022, kar. BU-22/028/JW, di e direktor di e Kabinete di Gobernador na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, informando ku di 15 te ku 17 di mei 2022 e lo keda remplasá dor di e Gobernador suplente, sra. M. Russel-Capriles.


 1.   

  P.B. 2022, no. 43 - MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 17de mei 2022. (Aanwijzing van de locatie Emancipatie Boulevard Dominico F. Don Martina 18, alwaar het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna het Hof) is gevestigd, als verboden gebied aangewezen voor luchtvaartuigen voor de periode van 17 mei 2022 om 0.00 uur tot en met 21 mei 2022 om 23.59 uur). ----- P.B. 2022, no. 43 - DEKRETO MINISTERIAL di 17 di mei 2022. (Apumentamentu di e lokashon Emancipatie Boulevard Dominico F. Don Martina 18, unda e Tribunal Komùn di Hustisia di Aruba, Curaçao, Sint Maarten i di Bonaire, Sint Eustatius i Saba (despues yamá Hòf) te ubiká, komo area restingí pa aeronove di e periodo di 17 di mei 2022 pa 0.00 or te ku 21 di mei 2022 pa 23.59 or).


 1.   

  Brief d.d. 16 mei 2022, refno. 0171-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn van 15 tot en met 22 mei 2022, uitlandig zal zijn i.v.m. privédoeleinden. ----- Karta fechá 16 di mei 2022, refno. 0171-a/RVM, di e Sekretario di Konseho di Ministernan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, rekardando anunsio ku e Minister di Desaroyo Soshal, Trabou i Bienestar lo bai ta for di Pais di 15 te ku 22 di mei 2022, pa motibunan privá.


 1.   

  Brief d.d. 16 mei 2022 van het Statenlid G.J.A. Doran aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur met als onderwerp: Sanctie inzake vlees en producten die over de datum zijn. ----- Karta fechá 16 di mei 2022 di e Parlamentario G.J.A. Doran na e Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa, ku e tópiko: Sanshon kontra karni i produktonan kaduká.


 1.   

  Brief d.d. 16 mei 2022 van het Statenlid E.R. Gerard aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur met als onderwerp: Veel vlees dat geconfisqueerd is, dat niet meer geschikt is voor gebruik. ----- Karta fechá 16 di mei 2022 di e Parlamentario E.R. Gerard na e Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa, ku e tópiko: Kantidat di karni ku a konfiska ku no ta apto pa ser uza.


 1.   

  AANVULLENDE AGENDAPUNT voor de te HERVATTEN gewone vergadering van de Staten van Curaçao van donderdag 14 april 2022 om 14.00 uur, op DONDERDAG 12 mei 2022 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 3. Ratificatie van de afsprakenlijst van de IPKO die plaatsvond van 4 tot 6 mei 2022 te Sint Maarten. ----- PUNTO DI AGENDA ADISHONAL pa e reunion públiko di Parlamento di Kòrsou di djaweps 14 di aprel 2022, pa 14.00 or, ku ta keda REANUDÁ riba DJAWEPS 12 di mei 2022. Lokalidat di reunion: Sala di reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: 3. Ratifikashon di lista di desishon di IPKO ku a tuma lugá 4 di mei pa 6 di mei 2022 na Sint Maarten.


 1.   

  Uitnodiging van de University of Curaçao (UoC) aan de Leden van de Staten van Curaçao ter gelegenheid van de afscheidsrede van prof. dr. Lodewijk Rogier, op VRIJDAG 13 mei 2022 om 20:00 uur in de aula van de Universiteit van Curaçao. R.S.V.P.


 1.   

  Brief d.d. 13 mei 2022, refno. 0166-a/RvM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning in de periode van 13 tot en met 24 mei 2022 naar Nederland zal afreizen in het verband met het promoten van 55 jaar Willemstad op de Werelderfgoedlijst. Daarna zal hij diverse onderhoud hebben. ----- Karta fechá 13 di mei 2022, refnr. 0166-a/RVM, di e Sekretario di Konseho di Ministenan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, rekardando informe ku e Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano den e period di 13 te ku 24 di mei 2022 lo biaha pa Ulanda en konekshon ku promoshon di 55 aña Willemstad riba e Lista di Patrimonio Mundial. Ademas e lo hiba diferente kombersashonnan


 1.   

  Brief d.d. 13 mei 2022, zaaknr. 2022/010543, van de Minister van Algemene Zaken aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Verzoek van de Staten voor Advies Raad van Advies inzake het voorstel van rijkswet COHO. (Rijksw 36 031 (R2161)) ------ Karta fechá 13 di mei 2022, kasonr. 2022/010543, di e Minister di Asuntunan General na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e tópiko: Petishon di Parleemento pa Konseho di Hunta di Konseho tokante COHO. (Rijksw 36 031 (R2161))


 1.   

  Brief d.d. 13 mei 2022, zaaknr. 2022/010543, van de Minister van Algemene Zaken aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Verzoek van de Staten voor Advies Raad van Advies inzake het voorstel van rijkswet COHO. (Rijksw 36 031 (R2161)) ------ Karta fechá 13 di mei 2022, kasonr. 2022/010543, di e Minister di Asuntunan General na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e tópiko: Petishon di Parleemento pa Konseho di Hunta di Konseho tokante COHO. (Rijksw 36 031 (R2161))


 1.   

  P.B. 2022, no. 40 - LANDSBESLUIT van de 12de mei 2022 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). (Aanschrijving mitigatie brandstofprijzen) ----- P.B. 2022, no. 40 - DEKRETO di 12 di mei2022 pa kambio di e desishon di preisnan pa produktonan petrolero Kòrsou mei 1982 (P.B. 1982, no. 203). (Eskrito mitigá preisnan di kumbustibel)


 1.   

  Brief d.d. 12 mei 2022 van de Statenleden A.M.V. Pauletta, S.J. Croes, Z.A.M. Jesus-Leito, Q.C.O. Girigorie, I.S. Martina en G.M. Mc William aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met het verzoek om Centrale Commissievergadering bijéén te roepen inzake geruchten inzake dubieuze beslissingen bij de FKP. ----- Karta fechá 12 di mei 2022 di e Miembronan di Parlamento A.M.V. Pauletta, S.J. Croes, Z.A.M. Jesus-Leito, Q.C.O. Girigorie, I.S. Martina i G.M. Mc William na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e petishon pa yama un reunión di Komison Sentral enkuanto rumornan di desishonnan dudoso den FKP.


 1.   

  HERVATTING van de gewone vergadering van de Staten van Curaçao van donderdag 14 april 2022 om 14.00 uur, op DONDERDAG 12 mei 2022 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: 2. Behandeling brief van de Minister van Financiën d.d. 6 april 2022 inzake "Aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen". ----- REANUDASHON di e reunion públiko di Parlamento di Kòrsou di djaweps 14 di aprel 2022, pa 14.00 or, riba DJAWEPS 12 di mei 2022. Lokalidat di reunion: Sala di reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: 2. Tratamentu di karta di Minister di Finansa fechá 6 di aprel 2022 enkuanto "Eskrito mitigashon temporal preisnan di kombustibel".


 1.   

  Oproep voor een Centrale Commissievergadering op WOENSDAG 11 mei 2022 om 09.00 uur. Vergaderplaats: Vergaderzaal Staten, Wilhelminaplein 4. Agenda: Proposishon di Lei di Reino ekuanto reglanan di instalashon di e òrgano Karibeño pa reformashon i desaroyo (Lei di Reino di e órgano Karibeño pa reformashon i desaroyo. (COHO) (Zittingsjaar 2021-2022) nr. 36 031 (R2161). ------ Konvokashon na un reunion di Komishon Sentral riba DJARASON 11 di mei 2022 pa 09.00 or. Lokashon pa reuní: Sala di Reunion di Parlamento, Wilhelminaplein 4. Agènda: Voorstel van Rijkswet inzake regels omtrent de instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling) (COHO)(Vergaderjaar 2021-2022) nr. 36 031 (R2161).


 1.   

  Brief d.d. 11 mei 2022, zaaknr. 2022/010412, van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid E.R. Gerard bij brief no. 20-21/00595-1 van 17 maart 2022, met als onderwerp: Vacatures bij Dammen en Jet Air. ----- Karta fechá 11 di mei 2022, kasonr. 2022/010412, di e Minister di Desaroyo Ekonómiko na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario E.R. Gerard den karta no. 20-21/00595-1 di 17 di mart 2022, ku e tópiko: Kuponan di trabou na Dammen i Jet Air.


 1.   

  Brief d.d. 11 mei 2022 van de Statenleden I.S. Martina en G.M. Mc William aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Officiële levering van de “Positie Paper” van de MAN fractie. Positie van de MAN Fractie inzake COHO”. ----- Karta fechá 11 di mei 2022 di e Miembronan di Parlamento I.S. Martina i G.M. Mc William na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e tópiko: entrega ofisial di Frakshon di MAN su “Posishon Paper”. Posishon di Frakshon di MAN riba COHO”.


 1.   

  Brief d.d. 11 mei 2022, refno. 0165-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Ministers van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) van 8 tot en met 18 mei 2022, uitlandig zal zijn i.v.m. privédoeleinden. ----- Karta fechá 11 di mei 2022, refnr. 0165-a/RVM, di e Sekretario di Konseho di Ministernan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, rekardando anunsio ku e Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte lo bai ta den ekstranheria di 8 te ku 18 di mei 2022, pa motibunan privá.


 1.   

  Op 11 mei 2022 ontvangen brief met zaaknr. 2022/009030 van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid G.M. Mc William bij brief no. 21-22/00544-0 van 7 maart 2022, met als onderwerp: Wat gaat de Regering doen om prijsstijging van gas, benzine, elektriciteit, water en boodschappen te matigen? ----- Risibí riba 11 di mei 2022, karta ku kasonr. 2022/009030 di e Minister di Desaroyo Ekonómiko na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario G.M. Mc William den karta no. 20-21/00544-0 di 7 di mart 2022, ku e tópiko: Kiko Gobiernu ta bai hasi pa metiga oumento di gas, gasolin, koriente, awa i komestibel?


 1.   

  Brief d.d. 10 mei 2022, zaaknr. 2022/009114, van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid M.C.H.C.R. Nita bij brief no. 20-21/00559-0 van 10 maart 2022, met als onderwerp: Statenleden van de coalitie zijn op bezoek geweest bij CDM holding i Damen Shiprepair. Een economische pilaar van het land moet beschermd worden. ----- Karta fechá 10 di mei 2022, kasonr. 2022/009114, di e Minister di Desaroyo Ekonómiko na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario M.C.H.C.R. Nita den karta no. 20-21/00559-0 di 10 di fmart 2022, ku e tópiko: Parlamentarionan di koalishon a hasi un bishita CDM holding i Damen Shiprepair. Mester salbaguardiá un pilar ekonomiko di pais.


 1.   

  Brief d.d. 10 mei 2022, Ref. PSNPO2022/109, van het Statenlid S.P. Osepa aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, met als onderwerp: Te veel arbeiders en ambachters verlaten Curaçao. ----- Karta fechá 10 di mei 2022, Ref. PSNPO2022/109, di e Miembro di Parlamento S.P. Osepa na e Minister di Maheno di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko, ku e tópiko: Muchu obrero i hende di fishi ta bandonando Korsou.


 1.   

  Brief d.d. 9 mei 2022, zaaknr. 2022/000941, van de Minister van Economische Ontwikkeling aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld door het Statenlid S.P. Osepa bij brief no. 20-21/00480-0 van 23 februari 2022, met als onderwerp: Hoe lang nog zal de regering struisvogel spelen inzake de prijs voor taxi? ----- Karta fechá 9 di mei 2022, kasonr. 2022/000941, di e Minister di Desaroyo Ekonómiko na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, konteniendo kontesta riba preguntanan hasí dor di e Parlamentario S.P. Osepa den karta no. 20-21/00480-0 di 23 di febrüari 2022, ku e tópiko: Kuantu mas gobièrnu lo sigui hunga abestrus ku preis di taksi?


 1.   

  Brief d.d. 9 mei 2022 van het Statenlid M.C.H.C.R. Nita aan de Minister van Algemene Zaken met als onderwerp: Ongedocumenteerden kunnen niet verder ilegaal leven en werken. ------ Karta fechá 9 di mei 2022 di e Parlamentario M.C.H.C.R. Nita aan de Minister di Asuntunan General, ku e tópiko: Indokumentadonan no por kontinuá biba i traha ilegal.


 1.   

  Brief d.d. 9 mei 2022 van het Statenlid M.C.H.C.R. Nita aan de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening met als onderwerp: Ongedocumenteerden kunnen niet verder ilegaal leven en werken. ----- Karta fechá 9 di mei 2022 di e Parlamentario M.C.H.C.R. Nita aan de Minister di Maheno di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko, ku e tópiko: Indokumentadonan no por kontinuá biba i traha ilegal.


 1.   

  Brief d.d. 9 mei 2022 van de Statenleden A.M.V. Pauletta, S.J. Croes, Z.A.M. Jesus-Leito en Q.C.O. Girigorie aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met het verzoek om Centrale Commissievergadering bijéén te roepen inzake alarmerende stijging van huishoudelijk geweld. ----- Karta fechá 9 di mei 2022 di e Miembronan di Parlamento A.M.V. Pauletta, S.J. Croes, Z.A.M. Jesus-Leito i Q.C.O. Girigorie na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e petishon pa yama un reunión di Komison Sentral enkuanto subida alarmante di kasonan di violensia doméstiko.


 1.   

  Brief d.d. 9 mei 2022 van het Statenlid M.C.H.C.R. Nita aan de Minister van Justitie met als onderwerp: Ongedocumenteerden kunnen niet verder ilegaal leven en werken. ----- Karta fechá 9 di mei 2022 di e Parlamentario M.C.H.C.R. Nita aan de Minister di Hustisia, ku e tópiko: Indokumentadonan no por kontinuá biba i traha ilegal.


 1.   

  Brief d.d. 6 mei 2022, refno. 0156-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Justitie van 6 tot en met 14 mei 2022, uitlandig zal zijn i.v.m. privédoeleinden. ----- Karta fechá 6 di mei 2022, refno. 0156-a/RVM, di e Sekretario di Konseho di Ministernan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, rekardando anunsio ku e Minister di Hustisia lo bai ta for di Pais di 6 te ku 14 di mei 2022, pa motibunan privá


 1.   

  Brief d.d. 6 mei 2022, kenmerk RV-22/019/JW, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten, houdende aanbieding van brief d.d. 25 april 2022, kenmerk MINBUZA-2022.322853, betreffende Lijsten van verdragen in voorbereiding. ----- Karta fechá 6 di mei 2022, kar. RV-22/019/JW, di e direktor di e Kabinete di Gobernador na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku ta entrega di karta di 25 di aprel 2022, kar. MINBUZA-2022. 322853, enkuanto listanan di konvenionan den preparashon


 1.   

  Brief d.d. 4 mei 2022 van het Statenlid M.G. Martines aan de Voorzitter van de Commissie Gezondheid, Milieu en Natuur, met als onderwerp: verzoek om een vergadering i presentatie inzake “Medicinale Cannabis”. ----- Karta fechá 4 di aprel 2022 di e Miembro di Parlamento M.G. Martines na e Presidente di e Komishon di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa, ku tópiko: petishon di reunion i presentashon riba “Cannabis Medisinal”.


 1.   

  P.B. 2022, no. 38 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 3de mei 2022 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 1. ----- P.B. 2022, no. 38 - AREGLO MINISTERIAL KU FUNSHONAMENTU GENERAL di 3 di mei 2022 pa kambio di e reglementu Temporal di medídanan estado di emergensia pandemia COVID-19-1.


 1.   

  Brief d.d. 29 april 2022, nr. 009-22, van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Aangeboden ontwerpen Landsverordening, Landsbesluit profielschets leden en Reglement van Orde van de Algemene Rekenkamer Curaçao. ----- Karta fechá 29 di aprel 2022 di e Miembronan di e Kontrolaria General Kòrsou na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e tópiko: Entrega di proyektonan di Lei, Dekreto gubernamental skèts di profil di miembronan i e Reglmaneto di Òrdu di e Kontrolaria General Kòrsou.


 1.   

  Brief d.d. 29 april 2022, refno. 0148-a/RvM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Algemene Zaken in de periode van 30 april tot en met 1 mei 2022 naar Bonaire zal afreizen om de festiviteiten in verband met “Dia di Rincon” bij te wonen. ----- Karta fechá 29 di aprel 2022, refnr. 0148-a/RVM, di e Sekretario di Konseho di Ministenan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, rekardando informe ku e Minister di Asuntunan General den e periodo di 30 di aprel te ku 1 di mei 2022 lo biaha pa Boneiru pa asistí na e festividatnan rondó di “Dia di Rincon”.


 1.   

  Brief d.d. 29 april 2022, refno. 0149-a/RvM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening in de periode van 30 april tot en met 1 mei 2022 naar Bonaire zal afreizen om de festiviteiten in verband met “Dia di Rincon” bij te wonen. ----- Karta fechá 29 di aprel 2022, refnr. 0149-a/RVM, di e Sekretario di Konseho di Ministenan na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, rekardando informe ku e Minister di Maheno, Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko den e periodo di 30 di aprel te ku 1 di mei 2022 lo biaha pa Boneiru pa asistí na e festividatnan rondó di “Dia di Rincon”.


 1.   

  Brief d.d. 29 april 2022, zaaknr. 2022/014691, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Behandeling van de tijdelijke landsverordening mitigeren brandstofprijzen. ----- Karta fechá 29 di aprel 2022, kasonr. 2022/014691, di e Minister di Finansa na e Presidente di Parlamento di Kòrsou, ku e tópiko: Tratamentu di e proyekto di lei temporal pa mitigá preisnan di kumbustibel.


 1.   

  Brief d.d. 29 april 2022, Ref. PSNPO2022/108, van het Statenlid S.P. Osepa aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning met als onderwerp: Het is nu of nooit: dit is het ideale moment om het openbaar vervoer te herstructureren. ----- Karta fechá 29 di aprel 2022, Ref. PSNPO2022/108, di e Miembro di Parlamento S.P. Osepa na e Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano, ku e tópiko: Ta awor òf nunka: esaki ta e momentu ideal pa restrukturá transporte públiko.