RIS Documenten

Total records: 7837
Page 1 of 157

 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op WOENSDAG 21 april 2021 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 1. “Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen). (Zittingsjaar 2017-2018-100) (MEMORIE VAN ANTWOORD)”. 2. “Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van de 30ste december 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (tweede Suppletoire begroting 2020) (Zittingsjaar 2020-2021-196)”.


 1.   

  Verslag d.d. 20 april 2021 inzake Ontwerplandsverordening instelling van een Begrotingskamer (Landsverordening Begrotingskamer) (Zittingsjaar 2020-2021-137) No. 6 (Zie tevens Zittingsjaren 2018-2019-137 en 2019-2020-137)


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op DINSDAG 20 april 2021 om 10:00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Ontwerplandsverordening ter uitvoering van artikel 7 van de Landsverordering Ombudsman. (Zittingsjaar 2018-2019-146). 3. Konsepto di presupuesto di Parlamento di Kòrsou pa aña 2022.


 1.   

  Brief d.d. 19 april 2021 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Justitie met als onderwerp: status bav-pol CurMil.


 1.   

  Brief d.d. 19 april 2021, no, 036-21, van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Rapport Jaarrekening 2018 Curaçao. (Rechtmatigheid)


 1.   

  Brief d.d. 19 april 2021 van het Statenlid R.F. Calmes aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met als onderwerp: militarnan ku barèt kòrá.


 1.   

  Brief d.d. 16 april 2021 van het Statenlid G.M. Mc William aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met als onderwerp: Afsluiten van ABN - AMRO bankrekeningen van Nederlanders van Curaçao en St Maarten.


 1.   

  Brief d.d. 16 april 2021 van het Statenlid G.M. Mc William aan de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen met als onderwerp: Publikashon di agènda i desishonnan ku a ser tumá den Konseho di Minister.


 1.   

  Brief d.d. 16 april 2021, kenmerk RV-21/007/CR, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van brief d.d. 30 maart 2021, kenmerk MINBUZA-2021.230344, betreffende de 40ste rapportage aan het parlement inzake de stand van zaken omtrent de goedkeuringsprocedure van verdragen (peildatum 1-1-2021).


 1.   

  P.B. 2021, no. 37 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 16de april 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 1.


 1.   

  P.B. 2021, no. 38 - MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 16de april 2021 tot wijziging van de Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19-1.


 1.   

  P.B. 2021, no. 39 - MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 16de april 2021 tot wijziging van de Beschikking vrijstelling en ontheffing avondklok COVID-19.


 1.   

  Brief d.d. 14 april 2021 van de Statenleden R.F. Calmes, M.C. Moses en J.L. Córdoba aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: bakunashon den kuadro di leinan Laboral. Met het verzoek om een gewone vergadering van de Staten met een urgent karakter bij elkaar te roepen.


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op WOENSDAG 14 april 2021 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 1. "Ontwerplandsverordening houdende de regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden, gewezen en gepensioneerde leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden en wezen (Landsverordening geldelijke voorzieningen Staten) (Zittingsjaar 2019-2020-188)". 2. "Ontwerplandsverordening houdende de regeling van de bezoldiging, het pensioen alsmede overige geldelijke voorzieningen van de ministers alsmede van de gevolmachtigde minister en voorzieningen ten behoeve van hun nabestaanden (Landsverordening geldelijke voorzieningen ministers) (Zittingsjaar 2019-2020-189)".


 1.   

  AANVULLENDE AGENDA voor de Opgeroepen gewone vergadering van de Staten van Curaçao van WOENSDAG 9 februari 2021 om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 6. “Ratifikashon di e ‘ministeriële regeling met algemene werking 2021 no. 24’ konforme e Lei di Estado di Emergensia artíkulo 23, insiso 3 (P.B. 2020 no. 136)”.


 1.   

  HERVATTING van de opgeroepen gewone vergadering van de Staten van Curaçao van 9 en 24 februari 2021, NU OP DINSDAG 13 april 2021 om 15.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: “3. Tratamentu di karta di Kontrolaria General Kòrsou fechá 30 di desèmber 2020 enkuanto proposishon di kandidato pa presidensia di Kontrolaria General di Kòrsou” i; “4. Ratifikashon di e ‘ministeriële regelingen met algemene werking 2021 no. 5 en 9’ konforme e Lei Estado di Emergensia artíkulo 23, insiso 3 (P.B. 2020 no. 136)” i “5. Ratifikashon di e ‘ministeriële regeling met algemene werking 2021 no. 14’ konforme e Lei di Estado di Emergensia artíkulo 23, insiso 3 (P.B. 2020 no. 136)”.


 1.   

  Brief d.d. 13 april 2021, refno. 0121-a/RVM, van de Secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van 14 tot en met 19 april 2021, uitlandig zal zijn i.v.m. privédoeleinden.


 1.   

  Brief d.d. 13 april 2021 van het Statenlid M.C. Moses aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Rekordatorio II “Petishon pa reunion públiko ku karakter di urgensia tokante medidanan kontra COVID-19 den enseñansa”.


 1.   

  Brief d.d. 12 april 2021 van de MAN fractievoorzitter Y.L.E. Plet aan de Voorzitter van de Staten met als onderwerp: Proposishon pa baha e punto di agènda den kual ta trata posishon hurídiko di Parlamentarionan i Ministernan.


 1.   

  Brief d.d. 9 april 2021 van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van brief (0278-2 V/15-16) van 9 augustus 2019 van het Statenlid R.F. Calmes met als onderwerp: Status dje Lei "Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten".


 1.   

  Brief d.d. 8 april 2021 van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van brief (0355-1 V/19-20) van 15 juli 2021 van het Statenlid C.S. Obispo met als onderwerp: Publikashon di Areglo di Estado di Kòrsou, e lei máksimo, ta nesesario den nos lenga materno Papiamentu


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op DONDERDAG 8 april 2021 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: "Ontwerplandsverordening tot vaststelling van een nieuwe Advocatenlandsverordening (Advocatenlandsverordening PM) (Zittingsjaar 2020-2021-094) (Nota n.a.v. het NADER VOORLOPIG VERSLAG)".


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op WOENSDAG 7 april 2021 om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: "Ontwerplandsverordening tot instelling van een Begrotingskamer (Landsverordening Begrotingskamer) (Zittingsjaar 2018-2019-137). (Memorie van Antwoord)"


 1.   

  Oproep voor een Centrale commissievergadering op DINSDAG 6 april 2021 om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 1. "Ontwerplandsverordening houdende regels voor vervroegd vrijwillige uitstroom (Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom) (Zittingsjaar 2020-2021-195)". 2. Konsepto di presupuesto di Parlamento di Kòrsou pa aña 2022.


 1.   

  Verslag d.d. 6 april 2021 inzake Landsverordening houdende regels voor vervroegd vrijwillige uitstroom (Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom) (Zittingsjaar 2020-2021-195) no. 4


 1.   

  P.B. 2021, no. 33 - MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 2de april 2021 tot wijziging van de Beschikking vrijstelling en ontheffing avondklok COVID-19.


 1.   

  P.B. 2021, no. 34 - MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 2de april 2021 tot wijziging van de Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19.


 1.   

  P.B. 2021, no. 35 - MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 2de april 2021 tot wijziging van de Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19-1.


 1.   

  P.B. 2021, no. 32 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 1ste april 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 1.


 1.   

  P.B. 2021, no. 30 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 31ste maart 2021 ter uitvoering van artikel 2 van de Prijzenverordening 19611 (Tijdelijke regeling maximumprijzen demurrage- en detentionkosten COVID-19 2021)


 1.   

  P.B. 2021, no. 31 - LANDSBESLUIT van de 31ste maart 2021, no. 2/0471. (Aanwijzingsbesluit toezichthouders uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie-1)


 1.   

  Brief d.d. 31 maart 2021, no. 032-21, van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Rapport HNO-duurzaamheid exploitatie.


 1.   

  Brief d.d. 31 maart 2021, 038/2021-SER, van de Sociaal Economische Raad (SER) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, betreft: Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot bevordering arbeidsparticipatie young proffessionals. (Zittingsjaar 2020-2021-184).


 1.   

  Brief d.d. 31 maart 2021, 038/2021-SER, van de Sociaal Economische Raad (SER) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, betreft: Advies betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot bevordering arbeidsparticipatie young proffessionals. (Zittingsjaar 2020-2021-184).


 1.   

  Brief met Referentienr. 2021/009408, van de Minister President aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Urgentie m.b.t. het behandelen van ontwerp-Landsverordeningen gelieerd aan de voorwaarden van de 3e liquiditeitssteun.


 1.   

  Brief d.d. 31 maart 2021 van de Statenleden Y.L.E. Plet , E.G. Cleopa en G.M. Mc William aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Petishon pa reunion di komishon sentral ku karakter di urgensia relashoná ku e situashon di e pandemia di COVID aktual na Kòrsou.


 1.   

  Brief d.d. 31 maart 2021, Zaaknr. 2021/008792-c, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten, houdende aanbieding van de financiële managementrapportage (FMR) over de maand januari 2021.


 1.   

  Brief d.d. 31 maart 2021, kenmerk RV-21/006/MCB, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende aanbieding van brief d.d. 24 maart 2021, kenmerk MINBUZA-2021.218326, betreffende voornemen tot verlening verdragen.


 1.   

  Brief d.d. 30 maart 2021, kenmerk RV-21/005/JW, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van brief d.d. 12 maarti 2021, kenmerk MINBUZA-2021.166220, betreffende een Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart; Chicago 7 december 1944.


 1.   

  Derde nota van wijziging d.d. 26 maart 2021 inzake LANDSVERORDENING tot wijziging van de Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening (Zittingsjaar 2020-2021-152). no. 11 (Zie 2019-2020-152)


 1.   

  P.B. 2021, no. 28 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 26ste maart 2021 tot wijziging van de Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao mei 1982 (P.B. 1982, no. 203).


 1.   

  P.B. 2021, no. 29 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 26ste maart 2021 tot wijziging van de Prijzenbeschikking basis-, brandstof- en consumententarieven Curaçao 1995 (A.B. 1995, no. 44).


 1.   

  Brief d.d. 25 maart 2021, Registratienr. 2021/00322, van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao houdende beantwoording van vragen gesteld bij brief van 4 januari 2021 van het Statenlid G.M. Mc William, met als onderwerp: kontrato entre gobièrnu i organisashonnan deportivo


 1.   

  Verslag d.d. 25 maart 2021 inzake Landsverordening houdende vaststellingg van regels voor overheidsgelieerde entiteiten (Landsverordening eerste tranche optimaliserirg overheidsgelieerde entiteiten) (Zittingsjaar 2020-2021-187). No. 4


 1.   

  Brief d.d. 24 maart 2021, Zaak.nr. 2021/008887, van de Minister President aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Voorstel van Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling. (COHO)


 1.   

  P.B. 2021, no. 26 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 24ste maart 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie 1.


 1.   

  P.B. 2021, no. 27 - MINISTERIËLE BESCHIKKING van de 24ste maart 2021 ter uitvoering van artikel 27 van de Lei Estado di Emergensia1 (Beschikking vrijstelling en ontheffing dagklok COVID-19).


 1.   

  LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Landsverordening van de 30ste december 2019 tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2020 (tweede Suppletoire begroting 2020). (Zittingsjaar 2020-2021-196). No. 1 t/m 3, RvA en Cft.


 1.   

  Landsverordening houdende regels voor vervroegd vrijwillige uitstroom (Landsverordening vervroegd vrijwillige uitstroom) (Zittingsjaar 2020-2021-195) no. 1 t/m 3 en adviezen SER en RvA.


 1.   

  Nota van Wijziging d.d. 18 maart 2021 inzake Landsverordening houdende de regeling van de geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden, gewezen en gepensioneerde leden van de Staten, alsmede hun nabestaanden en wezen (Landsverordening geldelijke voorzieningen Staten) (Zittingsjaar 2020-2021-188) no. 4