RIS Documenten

Total records: 7654
Page 1 of 154

 1.   

  Oproeping voor een Centrale Commissievergadering op VRIJDAG 29 januari 2021, om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: lnterkambio ku Kontrolaria General enkuanto nan rapòrt "rechtmatig- en doelmatigheid van verleende subsidies aan : Fundashon Formashon i Alegria despues di Skol; Centro Social i Deportivo Barber en Fundashon Centro di Victory Boys".


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op DONDERDAG 28 januari 2021 om 09:00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. "Ontwerplandsverordening strekkende tot vaststelling van de vaststellingsovereenkomst tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en de stichting Fundashon Kas Popular (Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon Kas Popular) (Zittingsjaar 2018-2019-41). 3. Tratamentu di karta di Kontrolaria General Korsou fecha 30 di desèmber 2020 enkuanto proposishon di kandidato pa presidensia di Kontrolaria General di Kòrsou. 4. Ratifikashon di e "ministeriële regeling met algemene werking 2021 no. 9" konforme e Lei Estado di Emergensia artíkulo 23, insiso 3 (P.B. 2020 no. 136).


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op WOENSDAG 27 januari 2021 om 09:00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. Aprobashon di nótulonan di reunionnan públiko di Parlamento di: - 25 di yüni 2018 pa 15.30or (2017-2018 no. 26; - 11 di sèptèmber 2018 pa 09.00or (2018-2019 no. 1); - 15 di òktober 2018 pa 13.00or (2018-2019 no. 3); - 20 di desèmber 2018 pa 09.00or (2018-2019 no. 8); - 5 di febrüari 2019 pa 11.00or (2018-2019 no. 9); - 2 di desèmber 2019 pa 09.00or (2019-2020 no. 8). 3. "Initiatiefontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn) (Lei pa bienestar di animal) (Zittingsjaar 2017-2018-127)".


 1.   

  Oproeping voor een Centrale Commissievergadering op DINSDAG 26 januari 2021, om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: Interkambio ku Kontrolaria General Kòrsou enkuanto nan rapòrt "rechtmatig- en doelmatigheid van de aan- en verkoop van de panden van het Curaçaohuis.


 1.   

  HERVATTING van de Oproepen Centrale Commissievergadering van dinsdag12 januari 2021, om 10.00 uur, NU OP MAANDAG 25 januari 2021 om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 1. "Deliberashon ku Minister di Desaroyo Ekonómiko i gerensia di Aqualectra enkuanto e situashon di koriente na Kòrsou en general i di Aqualectra en particular i 2. "Deliberashon ku Minister di Desaroyo Ekonómiko i gerensia di Aqualectra enkuanto atendementu ku “Black-Out” nan ku pueblo di Kòrsou a eksperensiá i di e forma ku ta bai kompensá pueblo bèk.


 1.   

  Brief d.d. 21 januari 2021, Zaaknr. 2021/001163-a, van de Minister van Financiën aan de Voorzitter van de Staten, houdende aanbieding van de financiële managementrapportage (FMR) over de maand november 2020.


 1.   

  Advies van de Afdeling Advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader Rapport inzake Overeenkomst tot beëindiging van bilaterale investeringsverdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie; Brussel, 5 mei 2020. 35 649 (R2150) Nr. 2


 1.   

  P.B. 2021, no. 10 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 19de januari 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie1.


 1.   

  P.B. 2021, no. 9 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 18de januari 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen kandidaatstelling Statenverkiezing 2021 COVID-19 pandemie1.


 1.   

  Brief d.d. 18 januari 2021, zaaknr. 2021/038880, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Besluit tot wijziging van de lijst van organisaties die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.


 1.   

  Brief d.d. 16 januari 2021, zaaknr. 2021/001154, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Aanbieding Tijdelijke regeling maatregelen kandidaatstelling Statenverkiezing 2021 COVID-19 pandemie1.


 1.   

  Brief d.d. 15 januari 2021, refnr. 2021/000241, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van brief van 26 december 2020 van het Statenlid G.S. Pisas met als onderwerp: Proseso ku ta andando pa yega na un operador nobo pa nos refineria.


 1.   

  Brief d.d. 15 januari 2021, refnr. 2020/040415, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van brief van 26 oktober 2020 van het Statenlid C.F. Cooper met als onderwerp: Ta bèrdat ku Grupo Klesch a kuminsá proseso di "CLAIM" RDK/Gobièrnu di Kòrsou?


 1.   

  P.B. 2021, no. 5 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 15de januari 2021 houdende voorschriften als bedoeld in artikel 23 van de Lei Estado di Emergensia1 in verband met de buitengewone omstandigheid COVID-19 pandemie (Tijdelijke regeling maatregelen kandidaatstelling Statenverkiezing 2021 COVID-19 pandemie).


 1.   

  P.B. 2021, no. 3 - Besluit van 14 januari 2021, tot afkondiging van het besluit van 9 december 2020, nr. 2020002513, tot vaststelling van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 maart 2020, nr. Min-BuZa.2020.4989-16, tot wijziging van de Regeling vrijstelling visumplicht Rijksvisumwet met betrekking tot de visumplicht van Venezolaanse onderdanen voor de toegang tot Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op DONDERDAG 14 januari 2021 om 09:00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. “Ontwerplandsverordening strekkende tot vaststelling van de vaststellingsovereenkomst tussen de openbare rechtspersoon Curaçao en de stichting Fundashon Kas Popular (FKP) (Landsverordening vaststellingsovereenkomst Fundashon Kas Popular)(Zittingsjaar 2018-2019-141).”


 1.   

  Brief d.d. 13 januari 2021 van de Statenleden S.C.A. Walroud, G.G. Seferina en S.S. Elhage aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Petishon pa reunion públiko urgente tokante e programa di vakunashon Covid-19 na Kòrsou.


 1.   

  Oproeping voor een Centrale Commissievergadering op WOENSDAG 13 januari 2021, om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: "Initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen). (Zittingsjaar 2017-2018-100)”.


 1.   

  Nota naar aanleiding van het Verslag d.d. 12 januari 2021 inzake Ontwerplandsverordening houdende vaststelling van regels inzake het welzijn van dieren (Landsverordening dierenwelzijn) (Lei pa bienestar di animal) (Zittingsjaar 2019-2020-127) (MAN) no. 10 (zie 2017-2018-118 en 2017-2018-127)


 1.   

  Brief d.d. 12 januari 2021, kenmerk RV-21/036/JW, van de directeur van het Kabinet van de Gouverneur aan de Voorzitter van de Staten houdende aanbieding van een Koninklijke Boodschap van 18 december 2020, kenmerk 2017001776, betreffende een voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid, met de memorie van toelichting, bij Boodschap van heden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter overweging heeft aangeboden en heeft doen toezenden aan de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten, met toebehoren.


 1.   

  P.B. 2021, no. 2 - MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 12de januari 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie1


 1.   

  Brief d.d. 12 januari 2021, zaaknr. 2021/000715, van de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: Behandeling Ontwerp: Verzoek aan de Staten om de Staten te informeren over de ontwikkelingen rondom de uitrol van een vaccinatieprogramma COVID-19 in Curaçao.


 1.   

  Oproeping voor een Centrale Commissievergadering op DINSDAG 12 januari 2021, om 10.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agenda: 1. "Deliberashon ku Minister di Desaroyo Ekonómiko i gerensia di Aqualectra enkuanto e situashon di koriente na Kòrsou en general i di Aqualectra en particular. 2. "Deliberashon ku Minister di Desaroyo Ekonómiko i gerensia di Aqualectra enkuanto atendementu ku “Black-Out” nan ku pueblo di Kòrsou a eksperensia i di e forma ku ta bai kompensá pueblo bek.


 1.   

  Brief d.d. 11 januari 2021 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Financiën, met als onderwerp: Preguntanan i petishonnan di kontrbl parlamentario konkreto ial kaso na Minister di Finansa en konekshon ku sosten di likides di Reino Hulandes pa medio difiansanan na Pais Kbrsou.


 1.   

  Brief d.d. 11 januari 2021 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Financiën, met als onderwerp: Preguntanan di rigor di kontròl parlamentario konkreto i al kaso na Minister di Finansa en konekshon ku fiansa di Reino Hulandes pa resolvé e problemátika di Girobank N.V.


 1.   

  Brief d.d. 11 januari 2021, refno. 0010-a/RVM, van de secretaris van de Raad van Ministers aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende de mededeling dat de Minister van Justitie van 11 tot en met 15 januari 2021 naar Oranjestad, Aruba zal afreizen i.v.m. het bijwonen van het Justitieël Vierpartijen Overleg.


 1.   

  Brief d.d. 11 januari 2021 van het Statenlid J. El Ayoubi aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Retiro komo miembro di Parlamento di Kòrsou.


 1.   

  P.B. 2021, no. 1- LANDSBESLUIT van de 11de januari 2021, no. 21/035 bepalende de opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van het Kiesreglement Curaçao1


 1.   

  Advies van de Afdeling Advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader Rapport inzake het tweede aanvullend Protocol bij het algemeen postverdrag ; Geneve, 26 september 2019. 35 369 (R2142) B/Nr.3


 1.   

  Advies van de Afdeling Advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader Rapport inzake het wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid. 35 688 (R2151) Nr.4


 1.   

  Memorie van Toelichting inzake wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid. 35 688 (R2151) Nr. 3


 1.   

  Koninklijke Boodschap d.d. 18 december 2020 inzake wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid. 35 688 (R2151) Nr. 1


 1.   

  Voorstel van Rijkswet inzake wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid. 35 688 (R2151) Nr. 2


 1.   

  Ontwerp zoals gewijzigd n.a.v. het nader advies van de Raad van Advies en het advies van de Sociaal Economische Raad inzake de landsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen). (Zittingsjaar 2020-2021-100), No. 7


 1.   

  Memorie van Toelichting zoals gewijzigd n.a.v. het nader advies van de Raad van Advies en het advies van de Sociaal Economische Raad inzake de landsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen). (Zittingsjaar 2020-2021-100), No. 8


 1.   

  Brief d.d. 6 januari 2021 van de Statenleden Y.L.E. Plet, E.G. Cleopa en W.E.D. Hato aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Petishon pa reunion públiko enkuanto e rapòrt di Kontraloria General riba benta i kompra di edifisio di kas di Kòrsou.


 1.   

  Brief d.d. 6 januari 2021 van het Statenlid Y.L.E. Plet aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: rekordatorio petishon pa reunion públiko enkuanto mal servisio UTS/Flow na nos komunidat.


 1.   

  Brief d.d. 6 januari 2021 van het Statenlid J. El Ayoubi aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, met als onderwerp: parkeo den sentro di siudat.


 1.   

  Brief d.d. 06 januari 2021 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Financiën, met als onderwerp: Riba 31 di des?mber 2020 : kuantu mion florin total tin riba kaya di impuesto di vehikulo, ku Ontvanger di Kòrsou mester kobra ainda?


 1.   

  Brief d.d. 5 januari 2021 van het Statenlid G.M. Mc William aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, met als onderwerp: Kon responsabel ta pa skolnan avansá habri dia 5 di yanüari benidero pa tur mucha?


 1.   

  Brief d.d. 5 januari 2021, zaaknr. 2020/47911, van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, met als onderwerp: verzoek om een openbare vergadering van de Staten bij één te roepen in het kader van de verstrekte subsidies aan Fundashon Formashon i Alegria despues di Skol, Centro Sosial Deportivo Barber en Fundashon Centro di Victory Boys.


 1.   

  Brief d.d. 5 januari 2021 van het Statenlid C.S. Obispo aan de Minister van Economische Ontwikkeling met als onderwerp: kua ta konkretamente e kousanan prinsipal (“root causes”) di kada un di e 4 blekoutnan den 1 luna na Agualectra ? Kua ta e solushonnan struktural i konkreto?


 1.   

  Brief d.d. 5 januari 2021 van het Statenlid Y.C.J. Schoop aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur met als onderwerp: Kòrsou ta kla pa e bakuna kontra Covid-19?


 1.   

  Brief d.d. 4 januari 2021 van het Statenlid J. El Ayoubi aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport , met als onderwerp: kontrato entre gobi?rnu i organisashonnan deportivo.


 1.   

  Brief d.d. 31 december 2020, zaaknr. 2018/013228, van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van brief d.d. 10 november 2017 van het Statenlid C.S. Obispo, met als onderwerp: Plan Nashonal pa kombatí violensha doméstiko/relashonal i violensia kontra mucha i hóbennan.


 1.   

  Brief d.d. 31 december 2020, zaaknr. 2018/013235, van de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao, houdende beantwoording van brief d.d. 18 oktober 2017 van het Statenlid C.S. Obispo, met als onderwerp: Plan Nashonal Dementia.


 1.   

  Brief d.d. 30 december 2020, no, 154c-20, van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao met als onderwerp: Rapport ‘ Hospital Nobo Otrobanda, Uitputting begroting’


 1.   

  Oproeping voor een gewone vergadering van de Staten van Curaçao op WOENSDAG 30 december 2020 om 09:00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 1. Dokumentonan ku a drenta. 2. “Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening (Zittingsjaar 2019-2020-152).”


 1.   

  AFLASTING van de opgeroepen gewone vergadering van WOENSDAG 30 december 2020, om 09.00 uur. Vergaderwijze: Virtueel. Agendapunten: 2.“Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening rampenbestrijding en de Onteigeningsverordening (Zittingsjaar 2019-2020-152).” (Om verwarring te voorkomen wordt de eerdere oproep ALLEEN uit de agenda gehaald).


 1.   

  P.B. 2020, no. 158 - LANDSVERORDENING van de 30ste december 2020 houdende het niet toekennen van vakantie-uitkering en de inkorting op vakantie-uren vanaf 1 juli 2020 en het niet toekennen van een verhoging van de bezoldiging vanaf 1 januari 2021 (Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden 2020)